Готвят нови правила за етажната собственост

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане на общите части

Нови правила за управление на етажната собственост подготвя Министерството на регионалното развитие и благоустройството. До 15 април т.г. на електронна поща zues2019@mrrb.government.bg могат да се изпращат предложения, експертни мнения и коментари за промени в Закона за управление на етажната собственост. 

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане на общите части. Промените ще имат за цел и да прецизират правата на общото събрание и задълженията на собствениците.

Предвиждат  се повече права и задължения на местните власти в контрола по прилагането на закона. Има идея и да се разграничи регулирането на етажната собственост от различен характер – сгради със смесено предназначение, комплекси от затворен тип, ваканционни комплекси.

На сайта на регионалното министерство в секция „Жилищна политика“, подсекция  „Етажна собственост“ са публикувани получените вече предложения от Национално сдружение „Недвижими имоти“, Българската фасилити мениджмънт асоциация и Фондация „Асансьорна безопасност“.

Сподели новината:

Коментари