Община Созопол задължи наемател в района на къмпинг “Градина” да почисти 100 куб.м. боклук

Община Созопол задължи наемател в района на къмпинг “Градина” да почисти 100 куб.м. боклук - E-Burgas.com

Община Созопол направи предписание на “Къмпинг Градина Еко” ЕООД – наемател на един от имотите в къмпинга, да възстанови състоянието на поземлените имоти, на които бяха изсипани 100 куб.м. земна маса, примесена със скални късове и строителни отпадъци. В предписанието е посочено, че те трябва да се премахнат в срок до 29 януари 2024г. 


Предписанието е направено след извршена проверка от експерт “Екология” и специалист от “Строителство” в общината, след подаден сигнал от директора на РИОСВ Бургас. 


Проверката установи, че в шест имота в къмпинга са насипани изкопни земни маси, примесени със скални късове и строителни отпадъци. 
С изкопни маси е стабилизиран път, като в продължението му е насипан и уплътнен и още един участък. В друг участък за провеждане на водите под пътя са положени две гофрирани тръби.


От РИОСВ уточниха, че  поземлените имоти попадат в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие („Натура 2000“ място) „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и в защитена зона „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.


Ако “Къмпинг Градина Еко” ЕООД  не изпълни предписанието и не отстрани земните маси със скални късове и строителни отпадъци от засегнатите имоти в указания в предписанието срок, ще бъде образувано административно - наказателно производство и на фирмата ще бъде наложена глоба съгласно чл. 166, т.3 от ЗООС в размер на от 2 000 до  20 000 лева. 


 

Галерия
Коментари

Още от последните новини