В Айтос, Руен и Сунгурларе живеят най-много млади хора, а Малко Търново се топи

В Айтос, Руен и Сунгурларе живеят най-много млади хора, а Малко Търново се топи - E-Burgas.com

В общините Сунгурларе, Айтос и Руен живеят най-много млади хора, показват данните от последното преброяване в страната. Най-застаряващо пък е населението на Малко Търново, което продължава да се топи с много бързи темпове.

Статистиката показва, че най-висок процент подрастващи до 14 години живеят в Айтос (17,0%), Руен (16,7%) и Сунгурларе (16,2%). Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в община Руен - 65.7% от населението на общината. В Малко Търново процентът на децата до 14 години е едва 11,8, докато хората на възраст над 60 години са 37% или повече от 1/3 от населението на общината. Малко Търново е и с най-голям отрицателен прираст през последните години - 30% и е най-слабо населената община. 

Малко млади хора живеят и в Приморско (13.2%) и Созопол (13.6%).

Общият коефициент на възрастова зависимост  за област Бургас, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 58.6, или на 100 лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат 59 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 44.6, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 този коефициент за област Бургас е 66.6%. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 74 млади хора.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране . За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. 
 

 

Коментари

Още от последните новини