Директорът на НОИ: Ивайло Дражев грубо погазва обществените порядки

Централният портал към сградата на института бе затворен за граждани в петък 

Действията на Ивайло Дражев са самоуправни и грубо нарушават обществените порядки. Така директорът на НОИ Енчо Жеков коментира решението на Ивайло Дражев да ограни достъпа до сградатана бул. „Стефан Стамболов“ 126 в Бургас.

На 12 април централния портал там бе затворен от Дражев, а гражданите бяха препращани да минават по тясна пътечка между блоковете в "Братя Миладинови". 

"С недопускането на граждани и служители до сградата на ТП на НОИ - Бургас се ограничава съществено предоставянето на обществени услуги в града. Като собственик на сградата, НОИ притежава пълно право по закон да ползва земята според нейното предназначение. А предназначението на тази сграда е на публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България." пише до Общински съвет Енчо Жеков.

Той припомня, че сграда, в която се помещава НОИ е закупена от института през 1999 година. Построена е на терен, чийто собственици са фирма „Интрейд Инженеринг“ АД, с представител Ивайло Дражев и Община Бургас. От настаняването на ТП на НОИ в сградата през 2002 година до този момент обичайният и общоизвестен достъп винаги е бил този откъм бул. „Стефан Стамболов”. 

Енчо Жеков настоява достъпът за граждани да бъде свободен от въпросния портал, тъй като той е съобразен със съществуващата инфраструктура, възможността от ползване ма обществен транспорт, места за паркиране. Освен това той е единствената възможност за достъп.на хора с увреждания предполагат използването на точно този достъп до сградата на НОИ.

Писмото на Енчо Жеков ще бъде разгледано от комисиите по "Правни въпроси" и "Общинска правна собственост и инвестиционна политика" към Общински съвет - Бургас. 

Сподели новината:

Коментари