5 месеца по-късно: Какво става със скулптурите в Морската градина и парк "Езеро"?

През февруари бе поет ангажимент те да бъдат реставрирани

Докъде стигна процесът на реставрация на скултпурите в Морската градина и парк "Езеро"? Този въпрос задава общинският съветник Живко Табаков към местния парламент. Става дума за скулптурите, които представляват културно наследство от Международен симпозиум по скулптура, който се е провеждал преди време в Бургас. 

Припомняме, че инициативата за възстановяването на скулптурната експозиция бе на „Дружеството на художниците в Бургас", а през месец февруари бе входирана в Общински съвет - Бургас, където беше отхвърлена. Въпреки това бе взето решение да се сформира работна група, която да се заеме с разрешаването  проблемите по скулптурите.

Ангажиметът тогава беше да бъде актуализиран регистърът на скулптурите, да бъдат възстановени липсващите табелки към тях и да бъде подрязна растителността около тях. Сега Живко Табаков пита дали тази работа вече е свършена, като иска писмен отчет за дейността. Освен това той се интересува дали каква е стойността на дейностите по фундирането, липсващите детайли и плесента, обхванала скулптурите.

Писменият отговор ще бъде оповестен устно по време на редовното заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 26 юни. 

 

Сподели новината:

Коментари