Карнобатското читалище "Димитър Полянов" отбелязва 155-годишнина с конкурс

С национален литературен конкурс за есе, стихотворение и разказ ще отбележи 155 години от основаването си  читалище „Димитър Полянов-1862“ в град Карнобат.

Темата, с която читалищните дейци се опитват да провокират талантливите български автори, е „ЧИТАЛИЩЕТО – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ“

Според условията на конкурса в него могат да участват ученици от цялата страна, разпределени в 2 възрастови групи:
І възрастова група: V – VІІІ клас;
ІІ възрастова група: ІХ -ХІІ клас

Всеки автор може да се включи с една своя творба.

Есетата, разказите или стиховете на участниците в Първа група могат да бъдат с максимален обем до 2 печатни страници. Творбите на участниците от Втора възрастова група могат да бъдат с максимален обем до 3 печатни страници /шрифт: Times New Roman, 12/.

Всяка творба трябва да бъде придружена с информация за име, презиме, фамилия; адрес; училище, клас, /школа, кръжок, клуб – ако ученикът участва в такава формация/ ; ръководител; телефон за контакти.

Крайният срок за изпращане на конкурсните творби изтича на 15.12.2017 година

Авторите могат да изпратят своите произведения на e-mail: konkurs1karnobat@abv.bg

или на адрес: 
8400, гр. Карнобат
площад “Трети март” 1 
НЧ “Димитър Полянов – 1862 г.” 
за І Национален литературен конкурс

Сподели новината:

Коментари