Мисис Бургас 2019 - гласувай тук!

Бургазлии печелят по-добре

С 9,7% нараства общия доход средно на лице от домакинство през 2017 година спрямо 2016. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 19.0% За едно лице през миналата година доходът е 5 037 лв.

През периода 2013 - 2017 година доходът от работна заплата се увеличава с 29.3% спрямо 2016 г., а нарастването му в сравнение с 2013 година е 76.1%. Доходът от работна заплата през 2017 г. е 2 930 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 58.2%, който е с 8.8 процентни пункта повече в сравнение с 2016 година и с 18.9 процентни пункта повече спрямо 2013 година.

През 2017 г. доходите от социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) са 1 528 лв. средно на лице от домакинство и намаляват спрямо 2013 г. с 15.9%, а относителният им дял в общия доход намалява с 12.6 процентни пункта. 

В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2013 г. доходът от пенсии е 1 758 лв. и намалява през годините до 1 368 лв. средно на лице през 2017 година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2017 г. е 27.2% от общия доход на домакинствата, което е с 8.5 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година. 
Доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в номинално изражение показват колебания през годините. През 2017 г. доходът от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство е 202 лв., а относителният му дял в общия доход на домакинствата намалява с 0.7 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Променлива тенденция се наблюдава и при дохода от трудова дейност извън работната заплата - нарастване в номинално изражение до 2016 г., след което намалява. През 2017 г. доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 95 лева. Относителният дял на този доход намалява спрямо 2016 г. с 1.3 процентни пункта.
 

Сподели новината:

Коментари