В Поморие разработиха нов проект за боклука - плащаш колкото изхвърляш

В Поморие разработиха нов проект за боклука - плащаш колкото изхвърляш - E-Burgas.com

Община Поморие разработи нов проект, въвеждащ цялостен и иновативен подход в управлението на отпадъците. Основната идея е да се въведе система за заплащане на услугата за битови отпадъци, за домакинствата и за бизнеса, на база на количеството изхвърляни отпадъци или „плащаш, колкото изхвърляш“. За целта ще се използват най-съвременни IT технологии, като се ползва опита на община Парма – Италия.

„На годишната среща на Националното сдружение на общините през 2021 г. беше представен впечатляващият опит на тази италианска община в управлението на битовите отпадъци, прилагайки принципа „плащаш, колкото изхвърляш“ и високо ниво на рециклиране на отпадъците. Този опит вдъхнови разработването на нашия проект. Свързахме се с представител на община Парма, участвал във въвеждането на системата в техния град и с негова подкрепа разработихме настоящия проект. За успешната реализация, Община Поморие ще работи съвместно с четири партньори, три от които от България и един от Италия. Проектът ни ще се конкурира с проекти от всички страни членки на ЕС и се надяваме, че ще бъде одобрен, което ще проправи път и на други български общини да работят по Програма LIFE на ЕК“, каза кметът Иван Алексиев.

С внедряване на кръгови системи за управление на битовите отпадъци  в община Поморие се цели да се намали количеството на депонираните  отпадъци и да се увеличи количеството на разделно събраните за рециклиране.

Към момента такса „Смет“ се пресмята на база данъчната оценка на обитавания имот. За община Поморие се отчитат само 8% рециклирани битови отпадъци, като се има предвид, че 39% от генерираните отпадъци са рециклируеми и ценна вторична суровина – пластмаси, хартия, стъкло, метали и др.

Програмата за управление на отпадъци на общината до 2028 г. предвижда хранителните отпадъци да се събират разделно и да се извозват за преработване в анаеробната инсталация за биоотпадъци, която се изгражда в момента за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците и ще влезе в експлоатация през 2023 г. Също така, съгласно плана се предвижда със собствени средства Общината да изгради компостираща инсталация за зелените отпадъци от паркове и градини.

Интегрираната ITC платформа за управление на отпадъците включва отчитане честотата на вдигане и вида на всеки зачислен в платформата контейнер/кофа, оборудвани с RFID таг/етикет, предаване в реално време на GPS позиция на сметосъбиращия камион и др.

Аналитичните услуги ще дават възможност да се изготвят обобщени статистики за честотата на събиранията и съответния обем на всеки контейнер, както и да се изчислява такса битови отпадъци за всеки генератор отделно.

Ще бъде разработено и мобилно приложение, чрез което гражданите да подават информация за потребителски адрес за предоставяне на общи или други контейнери. То ще съдържа и информация за дни и часове на събиране за всеки вид отпадък, дати за почистване на улиците и др.

В резултат от внедряването на платформата ще се постигне подобрено планиране на извозването на отпадъците, оптимизиране на маршрутите, намаляване на разходите, както и по-чиста околна среда – вследствие на елиминиране на препълнени улични контейнери и разпилени отпадъци около тях.

Иновативната идея на Община Поморие за реализиране на проект „Холистичен подход в управлението на отпадъците при прехода към кръгова икономика“ получи подкрепата на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/ и Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

 

Свързани статии
Жители на с.Дюлево тънат в боклук и мизерия В Созопол издирват кои създава нерегламентирани сметища Поморие ще се поклони пред героите, дали живота си за Освобождението на Анхиало Кметът на Поморие поиска от държавата достъп до договора с летище Бургас Туристическият бранш подкрепя община Поморие в казуса с летище Бургас Изграждането на нов паркинг е сред приоритетите в Поморие за първите три месеца Поморийци засадиха 35 дръвчета в кв. "Свети Георги" Кметът на Поморие Иван Алексиев пожела коледните жестове да бъдат повече Поморие си има вицесветовни шампиони по спортни танци Община Поморие получи „зелен сертификат“ за своя екоинициатива
Тагове
поморие боклуци
Коментари

Още от последните новини