Бургаският съд актуализира мерките за безопасност на гражданите, продължават онлайн заседанията

Бургаският съд актуализира мерките за безопасност на гражданите, продължават онлайн заседанията - E-Burgas.com

Районен съд – Бургас актуализира въведените противоепидемични мерки в изпълнение на приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, взети и изменени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и съобразно въведените мерки за достъп до Съдебната палата на председателя на Окръжен съд – Бургас.

Участниците в насрочени за разглеждане дела в съответния ден се допускат 10 минути преди обявения начален час на делото. Изчакването следва да става пред Съдебната палата, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, съгласно указанията на здравните органи. В съдебните зали не се допускат лица с остри респираторни заболявания. С оглед спазване принципа на публичност на съдебните производства и по решение на съдебния състав, при дела със значим обществен и медиен интерес, журналистите биват допускани с предварителна заявка при експерта „Връзки с обществеността" на Окръжен съд – Бургас, до 16 часа на деня предхождащ този на съдебното заседание.

Районен съд – Бургас продължава да провежда дистанционни съдебни заседания чрез видеоконферентни връзки при разглеждане на наказателни дела по Закона за здравето, мерки за неотклонение, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните в процеса, както и тайната на съвещанието.

Обслужването на гражданите и предоставянето на административни услуги в отделите „Регистратура", „Бюро съдимост", „Архив", „Наказателно деловодство" и „Гражданско деловодство", регистратура „Класифицирана информация", е сутрин от 09.00 до 12.00 часа и след обяд 14.00 – 17.00 часа. В тези деловодства съдебен служител ще извършва справки по телефон, във времето от 12.00 до 14.00 часа. При обслужването на граждани се запазва въведената организация на работа на принципа на „едно гише". В служба „Регистратура" се приемат всички документи, могат да се извършват плащания на държавни такси чрез ПОС-терминално устройство, също и справки за дела. Справките по граждански дела се осъществяват в „Гражданско деловодство", стая № 19, а по наказателни съответно в „Наказателно производство", стая № 22 (Адвокатска стая). Справки за архивни дела се правят в служба „Архив". В помещенията, определени за обслужване на страни по делата и участници в процеса, следва да се спазват стриктно въведените от Министъра за здравеопазването противоепидемични мерки.

И.ф. Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас, съдия Силвия Петрова, препоръчва на участниците в съдебните процеси да ползват възможностите за достъп до делата и електронно призоваване чрез Единния портал за електронно правосъдие. В Районен съд – Бургас могат да се правят справки по дела чрез електронните услуги, достъпни на Интернет – страницата на съда, в рубриката „Информация за дела" -  https://burgas-rs.justice.bg/bg/5332, относно график на съдебните заседания и постановени актове.

Актуализираните правила за работата на Районен съд – Бургас, за времето на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г., са публикувани на страницата на съда - https://burgas-rs.justice.bg/.

Свързани статии
Бургаски окръжен съдия представи съдебната власт пред ученици Здравният министър: Държим пандемията на каишка Бургаският съд не пощади Ванина от "Меден рудник", остави я под домашен арест Коронавирусът отново настъпва, Бургас е сред областите в червената зона Убиецът на хазартния бос Миджурина ще лежи 26 години Радосвет Радев: Щом предприемач освобождава работници, значи мерките не работят Ангел Кунчев: Дистанцията от 1,5 м не може да спре пандемията, трябва по-голяма Съдът в Къркларели ще заседава по делото срещу Михаил Цонков и колегите му Полицията хвана 37 посетители на нощно заведение във Варна Ангел Кунчев: Ще глобяваме ресторанти, ако отварят на 1 февруари
Тагове
съд граждани мерки
Коментари

Още от последните новини