Бургаският съд актуализира мерките за безопасност на гражданите, продължават онлайн заседанията

Бургаският съд актуализира мерките за безопасност на гражданите, продължават онлайн заседанията - E-Burgas.com

Районен съд – Бургас актуализира въведените противоепидемични мерки в изпълнение на приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, взети и изменени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и съобразно въведените мерки за достъп до Съдебната палата на председателя на Окръжен съд – Бургас.

Участниците в насрочени за разглеждане дела в съответния ден се допускат 10 минути преди обявения начален час на делото. Изчакването следва да става пред Съдебната палата, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра, съгласно указанията на здравните органи. В съдебните зали не се допускат лица с остри респираторни заболявания. С оглед спазване принципа на публичност на съдебните производства и по решение на съдебния състав, при дела със значим обществен и медиен интерес, журналистите биват допускани с предварителна заявка при експерта „Връзки с обществеността" на Окръжен съд – Бургас, до 16 часа на деня предхождащ този на съдебното заседание.

Районен съд – Бургас продължава да провежда дистанционни съдебни заседания чрез видеоконферентни връзки при разглеждане на наказателни дела по Закона за здравето, мерки за неотклонение, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните в процеса, както и тайната на съвещанието.

Обслужването на гражданите и предоставянето на административни услуги в отделите „Регистратура", „Бюро съдимост", „Архив", „Наказателно деловодство" и „Гражданско деловодство", регистратура „Класифицирана информация", е сутрин от 09.00 до 12.00 часа и след обяд 14.00 – 17.00 часа. В тези деловодства съдебен служител ще извършва справки по телефон, във времето от 12.00 до 14.00 часа. При обслужването на граждани се запазва въведената организация на работа на принципа на „едно гише". В служба „Регистратура" се приемат всички документи, могат да се извършват плащания на държавни такси чрез ПОС-терминално устройство, също и справки за дела. Справките по граждански дела се осъществяват в „Гражданско деловодство", стая № 19, а по наказателни съответно в „Наказателно производство", стая № 22 (Адвокатска стая). Справки за архивни дела се правят в служба „Архив". В помещенията, определени за обслужване на страни по делата и участници в процеса, следва да се спазват стриктно въведените от Министъра за здравеопазването противоепидемични мерки.

И.ф. Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас, съдия Силвия Петрова, препоръчва на участниците в съдебните процеси да ползват възможностите за достъп до делата и електронно призоваване чрез Единния портал за електронно правосъдие. В Районен съд – Бургас могат да се правят справки по дела чрез електронните услуги, достъпни на Интернет – страницата на съда, в рубриката „Информация за дела" -  https://burgas-rs.justice.bg/bg/5332, относно график на съдебните заседания и постановени актове.

Актуализираните правила за работата на Районен съд – Бургас, за времето на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г., са публикувани на страницата на съда - https://burgas-rs.justice.bg/.

Свързани статии
Осъдиха Попчето на 20 години затвор Борим последиците от пандемията с 804 млн. лева през 2021 Села в Бургаско не знаят за новите мерки Загуби от над 1,2 млрд. лева предвижда туристическият бранш Общо пет години затвор за мутрите отвлекли бургазлийка в „Лазур“ Кметът Николов: Даваме по още 1000 лв. на джипитата, които помогнат в триажните центрове Новите мерки влизат в сила днес от 23:30 ч Борисов: Доказаната мярка срещу ковид е една - по-малко контакти Бизнесът иска схеми за подпомагане преди локдаун Ресторантьори налазиха Борисов заради мерките
Тагове
съд граждани мерки
Коментари

Още от последните новини