24 деца и младежи от социални домове в Поморие са готови за самостоятелен живот

24 деца и младежи от социални домове в Поморие са готови за самостоятелен живот  - E-Burgas.com

В залата на Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ – гр. Поморие се състоя заключителна кръгла маса по проект “Нови възможности за развитие на независимостта на деца и младежи, настанени в резидентни услуги от община Поморие”.

В рамките на две години целевата група от деца и младежи с интелектуални увреждания, настанени в три резидентни услуги в община Поморие – Център за настаняване от семеен тип – гр. Поморие, Защитено и Преходно жилище – с. Бата участваха в различни дейности, резултатите от които бяха представени от ръководителя на проекта Татяна Врабчева от Сдружение “Алтернативи”.

 „Ние, като Община, имаме цели и задачи свързани с големи инфраструктурни проекти, но в случая един малък проект със скромен бюджет показва как може да се постигнат социално значими резултати, които имат въздействие не само за целевата група, но и за общността.”, каза кметът Иван Алексиев по време на събитието, на което присъстваха потребители и управителите на трите институции.

Чрез реализацията на проекта, общо 24 деца и младежи успяха да развият собствените си ресурси за самостоятелен живот и включване в общността. Проведено бе онлайн обучение в две обучителни програми – Програма „Умения за включване в пазара на труда” с включени 10 младежи от ЗЖ и ПЖ – с. Бата и Програма „Овластяване и социално взаимодействие” с включении 12 деца и младежи от ЦНСТ – гр. Поморие. Организирани бяха 12 срещи в общността с близо 100 представители на заинтересовани страни от социалната, културна, образователна и спортна сфера, които въздейставаха върху нагласите и чувствителността в общността за положителна промяна в отношението към децата и младежите от резидентните услуги.

В края на форума всички участници имаха възможността да разгледат изложба на част от изработеното от младежите от трите резидентни услуги, както и фото история на добрите практики, документирали част от работата по проекта. Представители на заинтересованите страни – социални работници, представители на спортната, културната и образователната сфера получиха сувенир, изработен  от младежите от целевата група, който символизира философията на проекта – да изградим среда, развиваща социалното включване  на уязвими групи.

Проектът “Нови възможности за развитие на независимостта на деца и младежи, настанени в резидентни услуги от община Поморие” се реализира по схема BG05M9OP001-2.009 “Открий ме” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, изпълняван от Сдружение “Алтернативи” в партньорство на Община Поморие по Договор № BG05M9OP001-2.009-0033-C01.

Свързани статии
Най-старият храм по Южното Черноморие тъне в разруха Поморие днес без вода до 18:00 часа Опазват Поморийското езето с над 1,1 млн. лева, камери ще следят реда около него Поморие ще чисти боклуците от морето с водни дронове В ход е доизграждането на новото пристанище в Поморие, баржа чисти дъното край кея (Снимки) Доброволец в ковид отделение: В Поморие има наплив от пациенти Одобриха проект за нова детска градина в Поморие Поморие ще отбележи 3 март с официална програма В Поморие гласуваха бюджет от 33 млн.лв., ето какво очаква местните Подменят уличното осветление в Поморийско
Тагове
поморие
Коментари

Още от последните новини