В Айтос готвят проект за строеж на нова детска градина

В Айтос готвят проект за строеж на нова детска градина - E-Burgas.com
Архив dronburgas.com

Ще кандидаства за финансиране по национална Програма към МОН

Кметът Васил Едрев ще иска три важни решения от Общинския съвет на заседанието му днес за кандидатстване на Община Айтос с проектни предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. към Министерство на образованието и науката.

От предложенията на градоначалника става ясно, че Министерският съвет е одобрил индикативен бюджет на Програмата до 70 млн. лв. за настоящата година. В същия размер са и прогнозните бюджети за всяка една от следващите две години - 2021 и 2022 г.. Програмата има за цел да финансира материалната база на детски градини и училища, за да се гарантират здравословни и качествени условия за обучение на децата и учениците. Тя е насочена към изграждане на нови, и/или за разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища.

Директорът на СУ „Христо Ботев“ е дал съгласие за участие в Програмата с бенефициент Община Айтос. Идеята е Общината, съвместно с училището да подготви проектно предложение по Модул 2 на Програмата, Дейност IІ: Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради, като финансирането по този модул е до 2 000 000 лв. за едно проектно предложение. Целта на проекта е създаване на необходимите условия за организация на учебния ден на едносменен режим на обучение в училището.

В Общината е постъпила и докладна записка от Директора на СУ „Никола Й. Вапцаров“, който също дава съгласие за участие в Програмата с бенефициент Община Айтос. Общината, съвместно със СУ„Никола Й. Вапцаров“ ще подготви проектно предложение по същия Модул 2 на Програмата, Дейност IІ: Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи училищни сгради. Проектното предложение за СУ "Никола Вапцаров" е свързано с оптимизиране на учебната среда чрез реконструкция на части от съществуващата училищна сграда и изграждане на нови съоръжения. С реализацията на проекта ще се осигури достатъчно пространство за организация на учебния процес и ще се увеличи капацитетът на училището за разкриване на нови места за прием на ученици, чрез надстрояване на корпус Г с многофункционална зала за спортни и игрови дейности. Другата цел е  изграждане на многофункционално съоръжение за спортни и игрови дейности на открито и реконструкция на част от етаж на сградата за целите на професионалното профилирано обучение по компютърни науки и чужди езици.

Община Айтос ще подготви и трето проектно предложение за изграждане на обект: „Детска градина с 4 целодневни и една яслена групи, в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос“, по Модул 1 на Програмата – Дейност І: Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за детски ясли и детски градини - с 5 и повече групи. Финансирането е до 3 000 000 лв. за едно проектно предложение.

Предвижда се, при одобрение за финансиране, новата детска градина в Айтос да бъде изградена върху имот публична общинска собственост, с акт за общинска собственост № 2398 от 29.07.2010 г., в кв. 136, УПИ I по плана на гр. Айтос, отреден за детска градина (на мястото на бившата детска болница). Да се намали недостигът на места в детските ясли и изграждане на съвременна здравословна физическа среда за деца до тригодишна възраст.

Целта е преодоляване на недостига на места в детските градини, в т. ч. яслените групи, и да се създадат условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Срокът за кандидатстване с проектните предложения за финансиране по Програмата е до 8 септември 2020 г.

НП

Свързани статии
Айтос обновява спортната инфраструктура (Снимки) "Славееви нощи" се завръща на открито в парка в Айтос Възрастна жена загина в пожар в айтоско село 15 ученици с шанс за годишните награди в Айтос на 24 май В Айтос отново ще гонят змиите с репелент Шофьорът на камиона от мелето край Айтос остава в болница Тежка катастрофа затвори пътя Айтос в Бургас в района на КПП-то Започна строителството на нова детска градина в Бургас (Снимки) Болницата в Айтос пред колапс, препълнена е с ковид пациенти Айтос грейна предпролетно (Снимки)
Тагове
айтос детска градина
Коментари

Още от последните новини