В Бургас гласуват нов правилник за финансирането на приемни семейства

В Бургас гласуват нов правилник за финансирането на приемни семейства - E-Burgas.com

Бургас е една от малкото в страната общини, която предоставя допълнителна финансова помощ за приемните семейства

Кметът ще предложи на общинските съветници на заседанието , което ще започне след минути да гласуват нов правилник за финансово подпомагане на приемните семейства в Бургас. Целта на новия Правилник е актуализиране и подобряване на процедурите, свързани с отпускане на финансовото подпомагане на приемните семейства. Тази помощ е отделно от финансирането на националната програма и се отпуска от общинския бюджет.

Предоставянето на услугата приемната грижа за Област Бургас се изпълнява от проект "Приеми ме 2015"на ОП "Развитие на човешките ресурси". В Община Бургас към момента има 14 приемни семейства, които ако отговарят на изискванията в Правилника, могат да кандидатстват за еднократното финансово подпомагане.

Освен Бургас още 7 общини Айтос , Камено, Карнобат, Малко Търново, Сунгурларе, Созопол и Средец в областта работят по националната програма за приемни семейства като общият им брой е 52.

Целта на финансовото подпомагане е решаването на важни социални и здравни потребности на децата, настанени в приемни семейства. Средствата се предоставят за превенция, реинтеграция и отглеждане на деца в приемни семейства и се осигуряват от бюджета на общината в качеството й на доставчик на социални услуги.

Приемно семейство може да подаде заявление за кандидатстване за финансова помощ след изтичане на тримесечен срок от настаняването и наблюдение на детето. Заявлението се подава лично от приемните родители до Председателя на Комисията за детето по чл. 20а от ЗЗкД, в деловодството на общинската администрация.

Новите изисквания в правилника са заявлението да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата/причините за предоставянето му, както и да посочва конкретното предназначение на исканата финансова помощ.

Променен е и списъкът на документи, които следва да бъдат приложени към заявлението и е указано съответното нормативно основание за тяхното издаване. Това е необходимо от практическа гледна точка, тъй като в повечето случаи настаняването на детето в приемното семейство се извършва на база заповедта за настаняване, а съдебното решение все още не е излязло.

Предлага се още въвеждането на изцяло нови процедури, които имат за цел да осигурят надеждно отчитане и упражняване на последващ контрол във връзка с финансовите помощи, предоставени от общинския бюджет.

От страна на Община Бургас не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата уредба, тъй като такива са предвидени в приетия бюджет за 2020 г., пише още в докладната на кмета.

Право на еднократна финансова помощ по този правилник имат само доброволни и/или професионални приемни семейства, в които са настанени деца за срок над 6 (шест) месеца и са вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства, поддържан от Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) - Бургас. За разглеждане се допускат заявления от приемни семейства, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бургас.

Средствата, предвидени за финансово подпомагане на приемни семейства, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Бургас.

Предоставената финансова помощ има еднократен характер и е в размер на до 1 000 (хиляда) лева, за всяко настанено дете в приемно семейство. Предоставянето на средствата се извършва след решение на Общински съвет - Бургас за всеки конкретен случай, до изчерпване на сумата, предвидена по бюджета.

Свързани статии
1650 бургаски деца и родители намират подкрепа в общински център Станаха ясни условията за съфинансиране на културни проекти от община Бургас Родителите вече могат да подават декларации за данъчни облекчения за деца Родители искат присъствено обучение, плашат с протести Родители настояват онлайн обучението да остане и след Нова година Родители могат да кандидатстват за отпускане на месечна целева помощ Заради кризата с учители родители доброволци стават преподаватели в Бургас Отпускат помощи на бизнеса и затруднени родители Красимир Вълчев напомни на училищата и детските градини да не събират пари от родителите Родителите в Созопол вече избират къде децата им да се запишат на подготвителна група
Тагове
приемни семейства родители правилник
Коментари

Още от последните новини