Станаха ясни условията за съфинансиране на културни проекти от община Бургас

Станаха ясни условията за съфинансиране на културни проекти от община Бургас - E-Burgas.com

От началото на 2022 г. в Община Бургас ще се прилага нов механизъм за финансиране на културни проекти. Общинските съветници приеха през октомври правилник за функциониране на Фонд „Култура“, който ще влезе в сила от 3 януари.

Община Бургас стартира информационна кампания, насочена към потенциалните кандидати за средства от Фонд „Култура“ – Бургас. Това е третото по ред съобщение и в него поставяме акцент върху условията за финансиране на проекти.

В пет от шестте направления, предвидени във фонд „Култура“, е възможно да се извършва икономическа дейност и да се реализират приходи. Това са: „ Нови фестивали и други културни събития“, „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“, „Подпомагане на мултиплицирането на проекти, финансирани по Правилника на фонда и вече представени пред публика“, “Произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология и краезнание, както и юбилейни художествени произведения“, „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на Община Бургас“. Единственото направления, по което това е недопустимо извършването на икономическа дейност, е „Мобилност“. По предоставя средства за транспортни разходи на индивидуални и групови пътувания на творци, транспортиране на произведения на изкуството, музикални инструменти и др.

Всеки кандидат може да кандидатства с едно проектно предложение по едно направление от 1 до 5, в една от сесиите, в рамките на календарната година. Одобрените кандидати от направление 1 до 5, могат да участват за финансиране и по направление 6, в рамките на същата календарна година, но с различно проектно предложение.

Проектните предложения, които не са одобрени от Комисията за оценка, не могат да се поддават повторно.

Проектите по шестте направления ще се приемат и отчитат само онлайн, чрез специално разработена електронна система. Те ще се оценяват по конкретни критерии за всяко направление.

Целта на Общински фонд „Култура“ е стимулиране на многообразието на културното съдържание и засилване на конкурсното начало при подпомагане на творци и творчески общности.

Годишният размер на средствата във фонда се определят и приемат ежегодно от Общинския съвет заедно с бюджета на Община Бургас. Те са част от бюджета на „Други дейности по културата“ като ресурсът на Фонда може да достигне до 50 процента от средствата, предвидени в програма „Култура“.

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. В нея има 7 постоянни члена – 6 общински съветници и 1 представител на администрацията. По отделните направления се включват независими експерти като временни членове.

Пълният текст на Правилника може да бъде намерен на сайта на Общински съвет Бургас, по-конкретно тук.

Допълнителна информация може да се получи и от Отдел „Култура“ на Община Бургас. Вашите въпроси можете да изпращате на следните мейли: [email protected], [email protected], [email protected].

Свързани статии
Готвят нова наредба за пътищата В Бургас гласуват нов правилник за финансирането на приемни семейства
Тагове
наредба правилник
Коментари

Още от последните новини