Кметът Димитър Николов пусна специална заповед за детските градини

Кметът Димитър Николов пусна специална заповед за детските градини  - E-Burgas.com

Община Бургас представи оригиналния текст на заповедта, с която кметът Димитър Николов възстановява работата на бургаските детски градини и ясли. 

Междувременно тази седмица започна и ще тече активно през всички оставащи дни до 26 май, вторник, извършването на ПиСиАр тестове на персонала в детските градини, дезинфекция на помещения, косене на дворове и обработка на зелени площи против кърлежи, зареждане с хранителни продукти, проверка на сградни инсталации, както и всички останали организационни дейности.

След първото проучване, което показа, че 48 % от бургаските родители имат желание да пуснат децата на градина още през следващата седмица, кметът Николов нареди да се извърши второ, за да има яснота с какъв капацитет ще се работи. След обработка на получените от директорите данни, то показа почти същия резултат - 47.7 %.

Както съобщихме по-рано, родителите, които ще водят другата седмица децата на градина, няма нужда да им правят предварително в медицинско заведение необходимото микробиологично изследване за паразити, които се изисква след дълго отсъствие. Това ще бъде извършено от общинските медицински сестри по места безплатно.

Ето и текста на кметската заповед:

I. Възстановявам работата на всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Бургас, считано от 26.05.2020 г., при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и следните допълнителни такива:

1. Приемът на децата във всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Бургас да се организира при максимална пълняемост на групите до 16 деца.

2. Организацията на работа в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас в условията на извънредна епидемиологична обстановка да се извършва при спазване на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, разработени от Министерство на образованието и науката (Мерките) и съгласно Методология за организиране на дейностите в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас по време на извънредна епидемиологична обстановка (Методологията), неразделна част от настоящата заповед.

II. Директорите на детските градини и самостоятелните детски ясли да организират процесите по възстановяване работата на съответното детско заведение съобразно Мерките и Методологията, както и:

1. Да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина;

2. Да разработят вътрешни правила за организиране дейността на детските заведения съобразно спецификата на всяко едно от тях в условията на извънредна епидемична обстановка;

3.  Да създадат необходимата организация, за да уведомят всеки родител за  правилата за работа на детските заведения по време на извънредната обстановка;

4. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;

5. При необходимост да реорганизират помещенията в детската градина, за да се гарантира максимален брой деца в група - 16 деца;

6. Да организират обезопасяване (дезинфекция) на средата, като отстранят всички предмети и играчки, които не могат да бъдат дезинфектирани;

7. Да осигурят медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина;

8. Да осигурят необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала, на децата и такива за измиване на ръцете;

9. Да осигурят дистанция между различните групи и обслужващия ги персонал, децата да останат, доколкото е възможно, в една и съща група и помещение, с един и същи персонал;

10. Да създадат организация за лица, чиито задължения не включват директна работа с деца, да не влизат в контакт с деца;

11. Да ограничат контактите между служители, работещи в различни групи, а ако това не е възможно, да ограничат времето за контакт, като същевременно се поддържа безопасно разстояние (по-малко от 15 минути, повече от 2 м.).

III. В срок до 26.05.2020 г. заместник-кметът по "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" да организира  извършване на тестване с PCR тестове на целия педагогически и непедагогически персонал в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас.

IV. Медицинските сестри от училищно здравеопазване, работещи в училищата, да са на разположение за извършване на дейностите, разписани в Мерките и Методологията, свързани с измерване на температурата, поддържане личната хигиена на децата в детските градини и самостоятелните детски ясли, както и извършване на дейности по дезинфектиране.   

V. Тази заповед отменя Заповед № 712/16.03.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на директорите на детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас, заместник-кмета по "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", медицинските сестри от системата на училищното здравеопазване при Община Бургас и да се публикува в интернет страницата на Община Бургас.

Димитър Николов

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Свързани статии
ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 1569/23.05.2023 г. Местата в детски ясли в Бургас се увеличили с 65 за година Отпускат финансова помощ за децата без място в детските градини Без маски за децата в предучилищна и детските градини Кметът Димитър Николов с добра новина: 15 детски радини ще бъдат оборудвани за деца със СОП и изявени дарби Бургаските ясли готови да приемат деца от 4-ти януари Въвеждат нови "справедливи" такси в детските градини в Бургас Отварят детските градини в столицата още в понеделник? Учениците се връщат в клас на 4 януари, но в зависимост от епидемичната обстановка Кметът Николов: Даваме по още 1000 лв. на джипитата, които помогнат в триажните центрове
Тагове
заповед детски градини
Коментари

Още от последните новини