ВХТИ създава платформа за екологична информация

ВХТИ създава платформа за екологична информация  - E-Burgas.com

Най-големият университет в Югоизточна България – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е част от международен проект, чиято крайна цел е създаването на специализирана LeNetEco платформа. Тя ще бъде преведена на езиците на страните – участнички в проекта - България, Румъния,  Украйна и Молдова и на английски език.  Проект  BSB-1088 „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“, LeNetEco2, е финансиран от СОП „Черноморски басейн 2014-2020” и съфинансиран от Министерството на регионалното развитие, България. Неговата стойност е 773 030  евро. Проектът трябва да приключи на 31 юли 2022 г.     

Идеята на създаването на платформата LeNetEco е да бъде ограничен проблемът, свързан с недостатъчната информация на гражданите в държавите от Черноморския басейн, особено сред младите хора, в областта на опазването и наблюдението на околната среда. Тя  ще създаде онлайн пространство за публикуване на информация за състоянието на делтите на реките в Ченоморския басейн.

Платформата ще обедини и усилията на различни социални групи, граждани и организации в страните от Черноморския басейн за осъществяване на мониторинг на състоянието на околната среда.  По този начин тя ще насърчи териториалното сътрудничество между местни власти, изследователи, екологични лаборатории, неправителствени организации.  След приключване на проекта, платформата ще продължи да функционира.

Освен Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, партньори по проекта са още Университетът "Данубиус", Галац,  Румъния - водещ бенефициент, Агенцията за устойчиво развитие и европейска интеграция „Еврорегион Долен Дунав“, Одеса, Украйна, Одески национален политехнически университет, Одеса, Украйна, Асоциацията за трансгранично сътрудничество „Еврорегион Долен Дунав“, Галац, Румъния и Екологичния консултативен център „Кагул“, Кагул, Молдова.

Общата цел на проект LeNetEco2 е да консолидира усилията и да активирa обществата в държавите от Черноморския басейн чрез прилагане на екологичен мониторинг и контрол  на околната среда и подобряване на състоянието на делтите на реките в региона на Черноморския басейн.

Важен резултат от реализирането на проекта ще е разработването на обучителна програма в областта на защитата и наблюдението на околната среда. Тя ще съдържа 5 обучителни курса, ще има онлайн версия и материали.  След приключване  на проекта партньорите планират да доразвият платформата LeNetEco и да разширят възможностите й в други страни на Черноморския басейн.

В рамките на проекта в България ще бъдат обучени 50  ученика, 80  студенти, 20 човека от локалните власти, 20 човека от  НПО и 20 представители от други групи.

Свързани статии
Специалист: Животните отказват да се хранят с дни заради пиратките по Нова година БАН проверява има ли микропластмаса в мидите и рапаните от Черно море Как да си направим екологична коледна украса Нови по-строги правила за чистотата на атмосферния въздух предлага Европейската комисия Климатичните промени и неравенствата Водните ресурси в борбата с климатичните промени Божана Славкова: Младите хора у нас следват мотото „Правя това, което ми кажат да направя“, но това не води до никъде Престъпления срещу климата – политици, граждани, правосъдие Само електрически автомобили в ЕС след 2035 г. - постижима или непостижима цел? „Застъпници за природата“
Тагове
университет Асен Златаров екология
Коментари

Още от последните новини