РИОСВ: Наблюдението и поддръжката на ББ-кубовете са отговорност на община Средец

РИОСВ: Наблюдението и поддръжката на ББ-кубовете са отговорност на община Средец - E-Burgas.com

Във връзка с постъпили запитвания за опасни отпадъци на територията на община Средец, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас информира, че в землището на с. Росеново, местност „Калиманкови къшли“, община Средец, са разположени 40 бр. Б-Б кубове с негодни препарати за растителна защита. Наблюдението и поддръжката на съоръженията са от компетенциите на Община Средец.

Ежегодно в плана за контролна дейност на РИОСВ-Бургас по компонент „Почви“ се залага проверка за състоянието на Б-Б кубовете на територията на Община Средец. Проверките се извършват с участието на представители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РД ПБЗН) и Регионално звено (РЗ), и в присъствието на служител на общината. Периодично общините, на чиято територия има разположени Б-Б кубове, уведомяват писмено РИОСВ-Бургас за състоянието им.

През месец декември на всяка календарна година, РИОСВ-Бургас информира Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) по Изпълнение на програмата по почвен мониторинг - III ниво- локални почвени замърсявания за състоянието на Б-Б кубовете на своя територия.

През 28 февруари 2019 г. е извършена проверка с участието на представители на РД ПБЗН и РЗ и в присъствието на служител на общината. На 4 бр. Б-Б куба е забелязан теч от конденз по металните планки, ръждиви петна и петна от влага по стените. Останалите 26 бр. Б-Б куба са в добро състояние - не се забелязват пукнатини и обрушвания, измазани планки, няма ръждиви петна.

Дадени са предписания на Община Средец да се отстранят констатираните нередности от Б-Б кубовете. С писмо Вх. № УО-406 от 28.03.2019 г. общината е уведомила РИОСВ-Бургас за предпиетите от нея мерки, както и е уведомено дружеството „БалБок Инженеринг“ АД, което е изпълнител на проекта, за отстраняване на констатираните забележки. На 21.03.2019 г. дружеството е извършило оглед и гаранционно обслужване на съоръженията. С писмо от 27.12.2019 г. РИОСВ- Бургас е уведомена от община Средец, че е извършена проверка от страна на общината, при която е установено добро състояние на Б-Б кубовете.

През 2020 г. е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Бургас в присъствието на еколога на община Средец. Установено, че Б-Б кубовете са в добро състояние. Планките в горната част на съоръженията са измазани, стените са без обрушвания и петна, номерата и знаците за опасност са ясни и четливи. Площадката на Б-Б кубовете е стабилна, чиста, пожарообезопасена.

Свързани статии
Затворници, горски и доброволци се включиха в гасенето на големия пожар в Средец Пожар на сухи треви в Средец изпепели къща на млад бургазлия РИОСВ: Печките на дърва и въглища са основният замърсител на въздуха у нас Шестима огнеборци се бориха с голям пожар в СредецСтраховита гледка на Ропотамо: Младо семейство се натъкна на мъртви елени, положени край рекатаЖена е с опасност за живота след катастрофа с мотопед в СредецЗадържаният бургазлия раздавал кредити на бедни в Средец, в залог му оставяли дебитните си картиРИСОВ-Бургас: Няма замърсяване на въздуха от пожара в СредецОгнеборци спасиха къщата на млада бургазлийка в СредецСъбирачи на дългове се запукаха помежду си в Средец, стигна се до изстрели
Тагове
средец бб-кубове риосв
Коментари

Още от последните новини