Нова инсталация за биоразградими отпадъци в Бургас

Нова инсталация за биоразградими отпадъци в Бургас - E-Burgas.com

Изменението на климата в следствие на човешката дейност е отчетено в глобален мащаб като сериозно предизвикателство. Глобалните и регионални модели за измененията в климата показват, че към края на 21-ви век Европа ще е с 2,5 – 4,0 ˚С по-топла. Последиците от променящите се климатични условия включват температурни промени в световния океан и неговото окисляване, масивно топене на снежни и ледникови плочи, екстремни климатични явления, които на свой ред създават риск от горски пожари, свлачища и наводнения, загуба на биоразнообразие, обработваеми площи и водни ресурси. България и 175 страни са подписали Парижкото споразумение, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне.
Отпадъците се явяват един от главните източници на парникови газове, като основните са метан и диазотен оксид, отделени при процесите на депониране на отпадъци и третиране на отпадъчните води. Мерките за намаляване на емисиите на парникови газове са съсредоточени основно при депонирането на отпадъците, което е с най-голям дял в нивата на емисии.
Община Бургас изгради Анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци, в отговор на устойчивото управление на отпадъците. В съоръжението ще постъпват зелени (градински) и хранителни (от домакинства; заведения за обществено хранене; пазари за плодове и др).
 
Всички граждани са длъжни да разделят биоразградимите отпадъци от смесените, когато им бъдат поставени кафяви кофи. Те са предназначени за отпадъци като плодове и зеленчуци, месни и млечни продукти, сготвена и сурова храна, пакетчета от чай, утайки от кафе, черупки от яйца, цветя, растителни отпадъци и др.
 
Операторът на инсталацията съвместно с Община Бургас започна срещи и поставяне на съдове за стартиране на системата за разделно събиране на този вид отпадъци, като първо се обхващат ресторанти, пазари, магазини и други по-големи генератори. Постепенно системата ще се разширява и ще бъдат включени домакинствата, но всеки от нас следва да има нагласа и разбиране за включване.
Информационните дейности са по Проект №046 по Програма „Микропроекти за климата“, финансиран от НДЕФ.
 

Свързани статии
Близо 300 тона боклук събрани в област Бургас за "Да изчистим България заедно" Обществено обсъждане за управление на отпадъците организират в Бургас Бургазлии върнаха 161 тона отпадъци за рециклиране в мобилните центрове на общината Роботи ловят плаващи отпадъци в три бургаски пристанища Поставят контейнери за строителни отпадъци на няколко места в Созопол Община Бургас отново предупреждава: До 5000 лв. глоба за замърсяване на градската среда! Бургас домакин на семинар за намаляване на морски отпадъци Деца събраха над 840 литра пластмасови отпадъци от плажа в Сарафово Кметове в Бургаско с най-много глоби за нерегламентирани сметища Бургас за пример: И други градове ще събират боклука чрез автоматизирана система
Тагове
Биоразградими отпадъци
Коментари

Още от последните новини