ЕС: България не е изпълнила задълженията си за качество на въздуха

ЕС: България не е изпълнила задълженията си за качество на въздуха - E-Burgas.com

Съдът на Европейския съюз се произнесе по дело C-730/19 Eвропейска Комисия / България, съобщиха от Отдел „Преса и информация“ на Съда на ЕС.

България не е изпълнила задълженията си по Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух като не е гарантирала в югоизточната част на страната да не се превишават систематично и постоянно, от една страна, от 2007 г. до 2018 г. включително, почасовата пределно допустима стойност за серен диоксид (SO2), и от друга, от 2007 г. до 2018 г. включително, с изключение на 2010 г. и 2012 г., дневната пределно допустима стойност за този замърсител, както и като не е приела, считано от 11 юни 2010 г., подходящи мерки, за да гарантира спазването на пределно допустимите стойности за SO2 в тази зона, и по-специално като не е гарантирала, че плановете за качеството на въздуха предвиждат подходящи мерки, така че периодът на превишаване на тези пределно допустими стойности да бъде възможно най-кратък.

С решението се уважава предявеният от Европейската комисия иск за установяване на неизпълнение от страна на България на задълженията ѝ по Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа.

Националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на Съда.

Ако въпреки решението на Съда, България не коригира ситуацията, Комисията може отново да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Когато въпросът бъде отнесен за втори път до Съда, Комисията предлага да наложат финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.

Тези санкции се изчисляват, като се вземат предвид значимостта на нарушените правила и последиците от нарушението за общите и частните интереси; периодът, през който правото на ЕС не е прилагано; способността на страната да заплати, като се гарантира, че санкциите имат възпиращ ефект. Предложената от Комисията сума може да бъде променена от Съда в неговото решение.

Свързани статии
Българската столица на 8-мо място по най-мръсен въздух в света Обществено обсъждане за мръсния въздух ще се проведе в Бургас Мръсният въздух убива над 8 500 българи годишно Община Бургас: Дървата и въглищата са основния замърсител на Долно Езерово Наближава крайният срок за кандидатстване за подмяна на стари печки Не пропускайте шанса да подмените старата си печка на дърва с нов уред на екологично гориво Приемът на документи за подмяна на стари печеки в Долно Езерово е до края на май Над 2200 семесйтва от Долно Езерово имат шанса да захвърлят дървата и да се топлят с екоуреди Отново следят качеството на въздуха в Долно Езерово РИОСВ най-сетне видя замърсяване на въздуха в Бургас
Тагове
мръсен въздух
Коментари

Още от последните новини