СИК посочи местата за гласуване на хората с увреждания в Бургаско

СИК посочи местата за гласуване на хората с увреждания в Бургаско  - E-Burgas.com

Списък с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02 - Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на  телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02 - Бургас

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I

рампа

02-04-00-004

/при необходимост/

I / 5

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

парапет

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 5

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор с чип

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /4

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

 бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-281

I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

 входът е на ниво  терен

02-04-00-303

I / 3

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

  подвижна   платформа

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/1

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

рампа

02-04-00-104

I / 105

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-135

I /5

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 6

ОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 рампа – северен вход

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

           

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /А1/южен корпус

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

НЕГ  “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-235

I /2

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /106

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

 рампа

02-04-00-262

I / 1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – кв. рудник

на ниво терен

02-04-00-330

I

“МБАЛ - БУРГАС” АД

рампа

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-309

I / 101

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 30.09.2022 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  “Запад”/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305;

- на 01.10. и 02.10.2022 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943,  0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.         

.

Община Айтос:

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването:

СИК  № 14 - заседателна зала на Общината

СИК  № 15 – малка заседателна зала на Общината

СИК  № 16 -ул. “Гурко” 3 ОЦСЗУ

Заявки за помощ /превоз/ предварително, както и в деня на Изборите ще се приемат от общинска администрация в часовете от 8.00 до 17.00 часа /в работните дни/ на телефон 2-35-42/ 0898530016 и в изборния ден от 07.00 ч.до 17.00 ч. / и ще бъде изготвен съответен график .

Община Камено:

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването:

СИК №  02-08-00-001 е местонахождение зала „Гражданска защита”

СИК №  02-08-00-002 е местонахождение СОУ”Христо Ботев”нова сграда

 Заявки, за помощ в изборния ден  могат  да се правят в ЦУИГ на общината, гише №1. или на тел. 05515/20-03, 0897099839, всеки работен ден от 8.00- до 17.00 часа, на 01.10.2022 г. от 9.00  до 16.00ч, както и в деня на изборите  - от 07.00 до 18.00 ч.

В деня на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г., за транспортиране на избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, на разположение ще бъдат следните автомобили: Шкода рег.№А2552ММ,Шкода рег.№А 5859 РА и Пежо с рег.№А6402МТ

Община Малко Търново:

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Секция № 02 12 00 001, намираща се в Читалище „Просвета”  първи етаж.

Секция № 02 2 00 004, намираща се в клуба на пенсионера на ул. „Илия Бояджиев”.

Община Карнобат:

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

СИК №: 02 09 00 004 - находяща се на първия етаж в сградата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – голяма сграда,

СИК № 02 09 00 09 - находяща се на ул. „Алекси Нейчев“ № 14, Център за обществена подкрепа,

СИК № 02 09 00 013 и № 02 09 00 014 - находящи се в сградата на ОУ „Христо Смирненски” - основна сграда,

СИК №№02 09 00 015, 02 09 00 017, 02 09 00 018, 02 09 00 019 и 02 09 00 026, находящи се в сградата на СОУ „Христо Ботев”

СИК №02 09 00 021 и №02 09 00 022 – Дневен център за деца и младежи с увреждания (кв. Красно село) има изградени рампи за улеснен достъп.

Секциите са оборудвани с рампи с улеснен достъп до сградите, с дустранни бариери, предпазващи от изпадане. До сградите има достъпни места за паркиране на абтомобилите на избиратели с увреждания.

В деня на произвеждане на изборите за народни представители -02.10.2020г.на разположение на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Карнобат ще бъде специално пригодено транспортно средство - марка „Дачия Лоджи”, с per. № А 1830 НК.

Дежурни телефони в изборния ден: 0559/ 29 151 – ГРАО, 0559/ 29 156; 0882 003104 – Кремена Красимирова - Секретар на община Карнобат.

Заявки се приемат от 19.09.2022г. на телефон 0559/29 126 – Кремена Красимирова.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината .

Община Несебър

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

СИК №  02-15-00-007, с адрес: гр. Несебър - нова част, ул.’’Еделвайс” №10;

секция № 02-15-00-016, с адрес: гр.Свети Влас,  ул.Св.Св.Кирил и Методий” №1.

секция № 02-15-00-023, с адрес: гр.Обзор,  ул.”Иван Вазов” №1

 В изборния ден от 07:30 ч. до 17:30ч., заявки за гласуване на посочените избиратели се приемат на тел. 0554/29310 и 0554/29313, както и на място в сградата на общинската администрация на ул. „Еделвайс” № 10.

Информацията е публикувана на интернет – страницата на общината.

Община Поморие

СП И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

СИК № 02 17 00 003 със седалище гр. Ахелой, ОУ "Христо Ботев"

СИК № 02 17 00 011, със седалище с. Гълъбец, ОУ "Георги Сава Раковски"

СИК № 02 17 00 039, със седалище гр. Поморие, СУ „Иван Вазов“ (начално училище)

СИК № 02 17 00 027 със седалище, гр. Поморие, ПГТ "Алеко Константинов"

СИК № 02 17 00 036 със седалище гр. Поморие, ОУ "Христо Ботев"

СИК № 02 17 00  031 със седалище гр. Поморие, Център за обществена подкрепа

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден, могат да правят заявки за помощ  от 26.09 до 30.09 на телефони 0596/ 2-21-36; 0596/ 2-63-16 от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00часа, както и в деня на изборите на 02.10.2022 г. от 7:00 до 17:00 ч.

Община Приморско

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

СИК № 00 27 00 001, находища се в Читалище „Самообразование”, гр.Приморско, ул, „Кирил и Методий” 10

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат в общинска администрация на тел. 0550/3 36 42 от 08:00ч до 17:00ч.

Община Руен

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

Всички секции на територията на община Руен са на първи етаж  на сгради или с възможност за гласуване на първи етаж в секция, където са в повече от една в населеното място.

Заявки за помощ в изборния ден могат да се подават в общинския център в

с.Руен на тел. 05944/6233 - Шенол Хасан.

В района на сградите, където се помещават изборните помещения във всички населени места на общината има възможност за паркиране на автомобили.

Община Созопол

           Определя СИК № 02 21 00 003 в гр. Созопол ,ул. Иван  Вазов“№ 2 с  място  за  гласуване- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за гласуване на избиратели с увреждания   на  опорно- двигателния апарат  и  зрителни  увреждания на  изборите  за  президент  и  вицепрезидент на  Републиката  и  за  народни  представители на  14.11.2021г“

Горепосочените  лица  могат  да  заявят помощ в  изборния  ден  на  адреса  на  общинската  администрация – пл.“хан Крум“№2 на  тел. 0550/2 57 03 и 0550/2 57 10.

Община Средец

Определям  изборно помещение за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент на  Републиката  и  за  народни  представители на  02.10.2022г.

СИК № 02-06-00-001, находяща се на ул. „Васил Коларов“ 28

Желаещите избиратели в изборния ден/02.10.2020г./ да се обаждат на дежурния телефон 0888/310901 за да бъдат транспортирани до секцията.

Община Сунгурларе

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

Секции 02-23-00-003 и 02-23-00-004 в гр.Сунгурларе, СОУ „Хр.Ботев” начален курс –ул.“Хр.Смирненски“№1.

Телефони в община Сунгурларе, на които могат да се правят заявки за ползване на транспорт в изборния ден: 05571/5096;05571/5112 на ЦАО/фронт офис/ .Дежурни община Сунгурларе -тел:05571/5111.Заявки се приемат в изборния ден 02.10.2022 от 09:00 до 19:00 на посочените телефони.

Община Царево:

С П И С Ъ К на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или  със затруднения в придвижването

СИК №  02-13-00-003 в гр.Царево-ул.“Нептун“ №1/Кухня –ДСП и ДМК/

Адрес за заявки за помощ в изборния ден - Община Царево, ул.”Хан Аспарух” 36, отдел ” АПО”, телефони за връзка - 0590/5-50-14 и 0590/ 5-50-23. Заявките се приемат всеки работен ден от 26.10.2022г. до 02.10.2021г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Посочената секция е оборудвана с необходимата рампа за достъп. За паркиране на автомобилите, превозващи избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са осигурени места на общинския паркинг, разположен непосредствено до избирателна секция 02-13-00-003.

Свързани статии
Мнозинството от българите предпочита да гласува с машини за честни избори Официално: В 48-ото Народно събрание влизат 7 партии Ден за размисъл преди изборите утре Ясен е графикът за обучения на СИК в Бургас Демонстрации как се гласува с машина започват на ключови места в Бургас Започна пробното гласуване, 400 машини вече са из страната Българите зад граница с все по-слаб интерес към изборите МВР пусна телефонна линия за сигнали, свързани с изборите "Закрила на детето" към политиците: Винмавайте с правата на децата по време на кампаниите си Започна предизборната кампания
Тагове
избори хора с увреждания
Коментари

Още от последните новини