Община Бургас ще продължи да осигурява топла храна на нуждаещите се и през 2023

Община Бургас ще продължи да осигурява топла храна на нуждаещите се и през 2023 - E-Burgas.com

Община Бургас ще продължи да изпълнява програмата „Топъл обяд“ за всички крайно нуждаещи се. Това стана възможно, след като местната администрация подготви проект по Оперативна програма „Програма за храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. 

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното й изпълнение в рамките на програмен период 2014-2020, а целта на новата програма е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. 

Хората, които могат да се възползват от услугата са: 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

5. скитащи и бездомни лица; 

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Принадлежността на обхванатите представители към целевите групи се потвърждава от дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, която ще изготви списъци с хората, които отговарят на посочените критерии. 

Предоставянето на топлия обяд се реализира на място в пунктове или до домовете на крайните потребители, всеки работен ден и включва супа, основно ястие, хляб и десерт. 

Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи: 

- Заявление-декларация (по образец, Приложение 1); 

- Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец, Приложение 6). 

Посочените документи могат да бъдат получени и подадени в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: ул. „Иван Богоров“ № 20, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, както и да бъдат изтеглени от сайта на Община Бургас ТУК.

Срокът за изпълнение на проекта е от 03.01.2023 г. до 30.05.2023 г. с възможност за удължаване, не по-късно от 30.09.2025 г. 

Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

За допълнителна информация можете да позвъните на тел.: 0879 656 612, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. 

Свързани статии
Нов микробус ще разнася кухнята на социалния патронаж в Бургас Търсят се кадри за "Асистентска подкрепа" в Бургас Деца от Созопол изненадаха възрастните хора в общината Намалят таксата на Социалния патронаж в Бургас за част от потребителите Преобразиха двора на Центъра за социална рехабилитация в Бургас (Снимки) Започна ваксинирането на бургаски пенсионери по домовете Дариха половин тон риба на Социалния патронаж в Бургас Четвърт тон бракониерска риба подсилва кухнята на социалния патронаж в Камено Социалния патронаж в Бургас стана на 45 години, зарадваха над 900 потребители Още 432 бургазлии ще получават храна и лекарства в домовете си
Тагове
социален патронаж
Коментари

Още от последните новини