Всеки втори трепери да не загуби работата си

Всеки втори трепери да не загуби работата си - E-Burgas.com
Снимка: архив

Половината от работещите у нас изпитват стрес на работното място и се страхуват да не загубят работата си в следващите шест месеца. Най-често работещите са недоволни от заплащането, което получават – над 40%. На второ място две трети от допитаните смятат, че работата им се отразява отрицателно на личния живот, пише monitor.bg. 


Изводът е от социологическо проучване на Центъра за икономическо развитие, финансирано от Европейската комисия. Въпреки опасенията си 81% не членуват в професионално сдружение или профсъюз.

Сред причините за това да не членуват най-често се посочва незаинтересованост, липса на време или отсъствието на такива сдружения в съответната област, в която работят.

Според изследването все още има немалко нарушения на трудовото законодателство, при това със съгласието на самите работещи - част от българите биха се трудили без договор, както и биха били съгласни да получават по-висока от посочената в договора заплата. Техните дялове са съответно 39,5% и 58,4%.

Що се отнася до продължителността на заетостта в едно и също предприятие, близо 60% от българите работят между 5 и 15 години, тоест няма голяма мобилност на работната ръка в България. Все пак 37,2% работят на едно и също място между една и пет години и това донякъде създава предпоставки и говори за готовност и желание за по-честа смяна на работното място.

Продължителността на работната седмица на основното работно място най-често е 40 часа (тоест стандартна) и това обхваща 59,4% от участниците в изследването. Наред с това прави впечатление относителният дял на заетите над тази стандартна граница от 40 часа. Така напримеr работещите от 41 до 49 часа са 11,5% 50 часа – 7,8%, и над 50 часа – 5,8%. Изводът е, че при такава заетост седмично няма много възможности за допълнителна частична заетост.

Като цяло много нисък процент от българите работят през нощта. Но през уикендите работят около 50% от респондентите, тоест касае се за извънреден труд и не е ясно дали се спазват регламентите на Кодекса на труда или хората просто биват принуждавани да го правят, без да знаят какви са правата им в тези случаи.

Националното представително проучване е проведено в периода август-септември 2018 г. сред населението в трудоспособна възраст (18-65 години), сред извадка от 1000 човека от 100 населени места в цялата страна

Коментари

Още от последните новини