Още 3 години ремонтират жп линията Пловдив – Бургас

Още 3 години ремонтират жп линията Пловдив – Бургас - E-Burgas.com
10 оферти за участие в обществена поръчка за 83 млн. лв.  gara_remont (14) В Национална компания "Железопътна инфраструктура" отвориха 10 оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект: "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2". Стойността на проекта е 83 978 650 лв. без ДДС., а срокът за изпълнение е 36 месеца. Общата цел на проекта е завършването на дейностите по развитие и рехабилитацията на железопътната линия Пловдив-Бургас с финансиране по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Изпълнението на проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2" се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд, чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и възстановяването на проектните параметри и рехабилитацията ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи.   infrastructure.bg
Галерия
Коментари

Още от последните новини