Модернизират пристанището в Поморие за над 390 хил. лева

Модернизират пристанището в Поморие за над 390 хил. лева - E-Burgas.com

Още една полезна промяна предстои да бъде извършена на Рибарско пристанище – Поморие. След подписването на договор за изграждане на морски център „Магазия“, проектното предложение на Община Поморие за „Модернизация на слип за рибарски лодки“ също бе одобрено. Проектът ще бъде реализиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Пониженото ниво на морската вода в последните няколко години създава трудности при качването на рибарските лодки на съществуващия слип, поради недостатъчна дълбочина на мористата му част, която особено при отлив е над нивото на газене. Именно това налага необходимостта от реконструкция и модернизация. С предстоящото изпълнение на проекта се предвиждат дейности, подпомагащи работата на рибарско пристанище – Поморие. Основната цел е съществуващият слип да се пригоди в съвременно съоръжение на няколко нива. Слипът се намира в зона 5 (зона за хелинг на малки плавателни съдове) и 9а (плавателни съдове до 12 м дължина) на „Рибарско пристанище П-е“ УПИ V, кв. 19а гр. Поморие, община П-е, област Бургас. Това е зона F според проекта, по който е изградено пристанището, с дължина около 110 м.

По този начин ще се постигне подобряване състоянието на риболовната инфраструктура и покриване на изискванията и стандартите в законовите разпоредби за този тип обекти. Това ще допринесе и за постигане на общоевропейските цели за намаляване на изхвърлянията на нежелания улов, за повишаване ресурсната ефективност, ограничаване приноса към климатичните промени и опазване на околната среда.

Формулираните цели напълно съответстват на специфична цел от Стратегията 1.2: „Изграждане на модерна рибарска инфраструктура на територията на МИРГ „Поморие, която ще допринесе за постигане на Приоритет 1 „Конкурентоспособно и устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури” на територията на МИРГ „Поморие”, като генератор на растеж, заетост и териториално сближаване“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Поморие. Проектът е максимално съобразен с европейските изисквания за проектиране на рибарски пристанища и изискванията за осигуряване на достатъчна дълбочина пред слипа за приставане и вадене на рибарски лодки тип Іа и Іb.

Срок за изпълнение – 14 месеца

Обща стойност: 391 038.49 лв без ДДС

Този документ е създаден в рамките на проект: “Модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие” по процедура BG14MFOP001-4.085 – МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020г.

Свързани статии
Лекари подадоха сигнал срещу МБАЛ-Поморие, държавата не откри нарушения И Поморие ще се бори срещу шоковото поскъпване на водата Има ли справедлив и ефективен контрол на паркирането в Поморие? Боеприпас изплува на плажа между Поморие и Ахелой Кметът на Поморие: Възмутени сме от безобразията на ВиК-Бургас В Поморие организират безплатни дерматологични прегледи Поморие домакин на среща на директорите на Центровете за личностно развитие Изградиха дългоочакваното пристанище в Несебър, плаващи пристани и кей за 121 лодки очакват рибарите В Поморие ударно полагат маркировка и през уикенда Продължава кампанията за Петя от Поморие – жената има спешна нужда от подкрепа
Тагове
пристанище поморие
Коментари

Още от последните новини