Много нови сгради в Бургас в началото на 2016 година

Много нови сгради в Бургас в началото на 2016 година  - E-Burgas.com

През първото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 993 жилищни сгради с 3 434 жилища в тях и 508 473 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 43 административни сгради/офиси с 87 744 кв. м РЗП и на 832 други сгради с  497 883 кв. м РЗП. 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 143, София (столица) - 139, Бургас - 124, и Варна - 100. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 321, Варна - 429, Пловдив - 362, и Бургас - 344.

В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 10.7%, докато броят на жилищата в тях намалява с 19.0%, а разгънатата им застроена площ - с 16.9%. Броят на започнатите административни сгради спада с 22.2%, а тяхната РЗП - със 73.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 8.7%, но разгънатата им обща застроена площ е повече с 24.3%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 109 жилищни, 6 административни и 29 други сгради; Пловдив - 85 жилищни и 57 други сгради; Бургас - 104 жилищни и 32 други сгради; Варна - 80 жилищни и 9 други сгради.

Коментари

Още от последните новини