Кои са 10-те предизвикателства през 2015

Кои са 10-те предизвикателства през 2015 - E-Burgas.com
zx450y250_2444621 Всяка година Световният икономически форум (WEF) посочва какви според анализаторите му ще бъдат основните тенденции, предизвикателства и събития на следващите 12-18 месеца. Верни на традицията си, WEF публикуваха своята прогноза и за 2015 г. Представя ви кратък разбор на основните десет тенденции. 1) Задълбочаване на подоходното неравенство. WEF посочва, че в по-бедната половина на човечеството и в развития, и в развиващия се свят е съсредоточено едва 10% от общото богатство. Анализаторите припомнят, че неравенството е в сърцевината на редица други проблеми като безработица, политическа нестабилност и насилие, бедност. "За да могат да се справят ефективно с подоходното неравенство, страните трябва да възприемат интегриран подход, който разрешава проблеми от социално, икономическо и екологично естество, сред които са и достъпът до образование, здравеопазване и природни ресурси", се казва в доклада. 2) Ръст в условията на устойчива безработица. Независимо, че повечето държави отново се радват на икономически растеж след края на икономическата криза, в много от тях нивата на безработица остават високи и дори се увеличават. Според WЕF важен фактор в това е "заместването на труда от технологиите", което създава опасност от невъзможност да бъдат осигурен труд и "смислена роля в обществото" за мнозина. Анализаторите посочват, че правителствата по света трябва да преструктурират образованието си и да инвестират повече в инфраструктура, за да се справят с този проблем. 3) Липса на лидерство. Отказът от предоставяне на решения на повечето глобални проблеми кара мнозинството да смята, че има криза на лидерството на световно равнище, а все по-големите държавни апарати са обхванати от бюрокрация и корупция. WEF посочва, че това е "в интерес на системата, но не и на хората". Според доклада сред ключовите цели, които държавите трябва да си поставят е създаването на лидери, които умеят да "правят дългосрочни, емпирични планове" и да "дават приоритет на социалната справедливост пред финансовия растеж". 4) Засилване на геостратегическата конкуренция. Въпреки че светът не е изпаднал в "нова Студена война", през последната година геополитиката и доминацията на националните интереси имат все по-важна роля на международната сцена; тази тенденция се илюстрира особено добре с отношенията между Русия и Запада, издигането на Китай като регионален хегемон и възхода на "Ислямска държава". WEF призовава към засилване на диалога между страните и реално изпълнение на функциите на международните организации, които да не позволят задълбочаване на съществуващите глобални проблеми и конфликти. 5) Отслабване на представителната демокрация. Световната икономическа криза доведе до ерозия на представителството, а доверието в правителствата на глобално равнище е едва 44%. Обратно – хора все по-често разчитат на спонтанна, улична демокрация, организирана в социалните мрежи. Според WEF управляващите навсякъде не успяват да следват ритъма на развитие и настроенията на гражданите си, които благодарение на интернет са по-свързани от всякога. По тази причина днес е необходимо гражданското общество да бъде включено по-активно в процеса на вземане на решения, а правителствата да започнат отново да водят полтика, която отразява волята на гражданите им, като ключова роля за това могат да изиграят съвременните технологии. 6) Увеличаване на замърсяването в развиващите се страни. Индустриализацията на развиващия се свят води след себе си огромно замърсяване, а Китай е най-големият източник на парникови газове в света. Едновременно с това данните на WEF сочат, че развиващите се страни ще пострадат най-много от климатичните промени. Анализаторите съветват тези държави да се придържат плътно към заложените цели за намаляване на замърсяването и парниковите газове, а развитите страни да инвестират повече в развитието на "чисти" технологии и да подпомагат разпространението им в развиващия се свят. 7) Зачестяване на екстремните климатични явления. Климатичните промени носят след себе си засилване и зачестяване на екстремните явления, които нанасят огромни щети и вземат десетки човешки жертви. WEF посочва, че съвременните методи на моделиране позволяват предсказването и предотвратяването на тези събития. Авторите на доклада призовават и държавите, и частния сектор да увеличат инвестициите си в инфраструктура и технологии, които спират развитието на климатичните промени, което ще спомогне и за предотвратяването на природни катастрофи в бъдеще. 8) Засилване на национализма. През последните години хората, особено в развития свят, се обръщат все по-често към традиционните идентичности и национализма, които служат за капсулиране на общности и отчуждаване пред заплахата от културно обезличаване и икономическа взаимозависимост. Най-заплашена от възхода на национализма е Европа, където евроскептичните и националистически партии печелят все повече популярност. Анализаторите обаче са на мнение, че шотландското "Не" на референдума за отделяне от Великобритания може и да е повратната точка в тази тенденция обратно към съдействието на глобално равнище. 9) Намаляване на достъпа до питейна вода. Бумът на населението, ограничените ресурси и голямата бедност в Азия и Африка водят до все по-малък достъп на населението до питейна вода. Според WEF тази тенденция може да бъде прекратена като се повиши ефикасността на употребата на вода в земеделието и чрез интелигентно инвестиране в инфраструктура от страна на правителствата. 10) Увеличаване на важността на здравето в икономиката. За поддържането и разширяване на икономически потенциал на държавите е необходимо създаването и подобряването на ефективни здравни системи, съобщава WEF. Сред посочените ключови проблеми пред здравеопазването са тютюнопушенето, което причинява редица ракови и сърдечни заболявания, застаряването на населението в развитите държави и разпространението на болести като СПИН, малария и туберкулоза в развиващия се свят. Ключът за решаването на този проблем, посочен от WEF е ефективната употреба на съвременните технлогии и лекарства, както и увеличаването на инвестициите в здравна инфраструктура. Източник „Дневник”
Коментари

Още от последните новини