ЕК одобри 11 млрд. евро за България до 2027 година

ЕК одобри 11 млрд. евро за България до 2027 година - E-Burgas.com

Европейската комисия прие днес споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро. Споразумението определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода от 2021 до 2027 година, съобщава БНТ.

Това са средствата от еврофондовете, които са различни от тези, които страната ни ще получи по Плана за възстановяване и растеж. Споразумението за партньорство с България обхваща 10 национални програми. Средствата по финансирането им ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР, Европейския социален фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход — ФСП и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури — ЕФМДРА.

Екологичният преход и намаляване на енергийната зависимост

2,4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата. 600 млн. евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на 27% от общото потребление на енергия, както и за намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради.

Финансирането от ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70% от всички отпадъци от опаковки. Инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с повече от една трета (най-малко 35%) на дела на населението, живеещо в риск от природни бедствия, като наводнения или горски пожари. Фондът за справедлив преход ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.

Настигане на ЕС и подкрепа за най-уязвимите региони

Средствата ще помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които инвестициите в инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4,2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в Северозападния, Северния централен и Североизточния райони, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела "Шипка" — първият тунел, който ще минава през Стара планина.

Очаква се също така подкрепата на Европейския съюз за благоприятната бизнес среда да увеличи дела на иновативните малки и средни предприятия от 27,2% през 2016 година на 32% през 2026 година — те ще създадат работни места и ще допринесат за развитието на българската икономика. Работни места на бъдещето: По-социално приобщаващ и съобразен с цифровите технологии пазар на труда.

България ще инвестира 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение.

Това включва 315 милиона евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 милиона евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите.

Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8% на 7% до 2030 година. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6% на 35,4%, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73% на 79%. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

Устойчиво рибарство и устойчиви аквакултури

ЕФМДРА ще инвестира около 84,9 милиона евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развитието на устойчив сектор на аквакултурите и преработвателен сектор, включително на местните общности, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и за прилагането на международното управление на океаните.

Всички действия, които получават подкрепа, ще допринесат за целите на общата политика в областта на рибарството, както и за ключовите приоритети на политиката на ЕС, очертани в Европейския зелен пакт, стратегията "От фермата до трапезата" и стратегията за биологичното разнообразие.

Споразумението за партньорство с България е дванадесетото споразумение за периода на финансиране 2021—2027 година след вече приетите за Гърция, Германия, Австрия, Чехия, Литва, Финландия, Дания, Франция, Швеция, Нидерландия и Полша.

Свързани статии
Наградиха най- добрите бизнеси в Бургас и региона за 2023 на бляскава церемония Електронните цигари - Бъдещето на пушачите Служителите в Областна администрация Бургас са в протестна готовност заради ниските заплати Протест пред Съдебната палата Бургас против изграждането на фотоволтаична централа Бизнесът в Бургас с нови отличия за успехи Протест срещу изграждането на соларен парк Заповядайте на среща с журналиста – пътешественик Георги Милков и късометражно кино днес 4.10 Утре откриват VI Порт Прим Фест с изложба, вижте програмата и заповядайте Внимание, кинолюбители - Фестивал "Карантината" идва в Бургас от 4 до 6 октомври Протест срещу изграждането на фотоволтаични паркове
Тагове
ек ес фондове
Коментари

Още от последните новини