Един кандидат за модернизация на жп гара Карнобат

Един кандидат за модернизация на жп гара Карнобат - E-Burgas.com

"Железопътна инфраструктура Карнобат" ДЗЗД е името на участника в търга за реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли. Дружеството е съставено от "Билдникс"ЕООД и "Билдинг Комфорт"ЕООД. Подизпълнител е "Атика Р5"ООД.

От дружеството се очаква да представи допълнителни документи, е записано в протокола на комисията от 3 октомври. Докато това условие не е изпълнено, участникът не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Изискванията към допълнитела информация са към двамата участника в обединението и към техния подизпълнител.

Повторният търг за обновяване на гара Карнобат е за 4.7 млн. лв. без ДДС и е част от големия жп проект Пловдив - Бургас, фаза 2, и в него се включва модернизация на приемното здание, на пешеходни подлези, перони, обслужващи рампи, помпена станция, външен водопровод и други. Срокът за извършване на работата е 24 месеца. Финансирането е по приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт" на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

infrastructure.bg

Коментари

Още от последните новини