78 училища от област Бургас дариха хиляди за борбата срещу Covid-19

78 училища от област Бургас дариха хиляди за борбата срещу Covid-19 - E-Burgas.com

Близо 80 училища от Бургаска област се включиха с дарения в борбата с COVID-19.

Събраната сума ще бъде използвана за осигуряването на предпазни средства и обезпечаването на различни дейности, свързани с изпълнението на въведените мерки срещу разпространението на заразата.

Ето пълния списък с дарителите към 06 април:

Име на учебното заведение

Адрес

сума

В полза на

1.                    

ПГ по механоелектротехника и електроника ПГМЕЕ

Бургас

3000.00 лв.

Община БУРГАС

2.                    

Профилирана гимназия за чужди езици- ПГЧЕ "Васил Левски"

Бургас

1242.30 лв.

Община БУРГАС

3.                    

СУ " Хр.Ботев"

кв.Черно море

480.00 лв.

Община БУРГАС

4.                    

ОУ "Христо Ботев"

кв.Долно Езерово

711.00 лв.

Община БУРГАС

5.                    

ОУ Ал. Георгиев-Коджакафалията"

Бургас

2000.00 лв.

Община БУРГАС

6.                    

ОУ"Любен Каравелов"

Бургас

1200.00 лв.

Община БУРГАС

7.                    

СУ " Димчо Дебелянов"

Бургас

1400.00 лв

Община БУРГАС

8.                    

СУ " Елин Пелин"

с.Руен

4953.98 лв.

Община БУРГАС

9.                    

ОУ " Св.Княз Борис I"           ,

Бургас

471.97 лв

Община БУРГАС

10.                 

ОУ " П.К.Яворов"

Бургас

1360.00 лв

Община БУРГАС

11.                 

ОУ "Георги Бенковски"

Бургас

1246.00 лв

Община БУРГАС

12.                 

СУ "Елин Пелин"

Бургас

2461.00 лв.

Община БУРГАС

13.                 

ПГ по транспорт

Бургас

895.00 лв.

Община БУРГАС

14.                 

ПГ по електротехника и електроника - ПГЕЕ "К.Фотинов"

Бургас

1014.82 лв.

Община БУРГАС

15.                 

Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н.Д. Зелинский"

Бургас

550.00 лв.

Община БУРГАС

16.                 

ОУ " Хр. Ботев"

с.Маринка

340.00 лв.

Община БУРГАС

17.                 

СУ "Епископ Константи Преславски"

Бургас

1282.84 лв.

Община БУРГАС

18.                 

ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"

Бургас

1100.00 лв.

1060.00 лв.

Община БУРГАС

Консумативи МЦ "Св.Н.Чудотворец"

19.                 

ПГ по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола"

Бургас

755.00 лв.

Община БУРГАС

20.                 

Немска езикова гимназия "Гьоте"

УН към НЕГ

Бургас

1250.00 лв.

1250.00 лв.

Община БУРГАС

МБАЛ Бургас

21.                 

ОУ"Антон Страшимиров"

Бургас

800.00 лв.

Община БУРГАС

22.                 

Професионална техническа гимназия

Бургас

1000.00 лв.

Община БУРГАС

23.                 

СУ "Иван Вазов"

Бургас

225.60 лв.

Община БУРГАС

24.                 

ОУ "Васил Априлов"

Бургас

1500.00 лв.

Община БУРГАС

25.                 

Профилирана ПМГ "Акад.Н.Обрешков"

Бургас

1322.00 лв.

Община БУРГАС

26.                 

АЕГ " Гео Милев"

Бургас

1671.62 лв.

Община БУРГАС

27.                 

СУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Бургас

2060.00 лв.

Община БУРГАС

28.                 

Вечерно СУ " Захари Стоянов"

Бургас

760.00 лв.

Община БУРГАС

29.                 

СУ "Добри Чинтулов"

Бургас

1100.00 лв.

Община БУРГАС

30.                 

ПГ по сградостроителство и инсталации "ПЕНЬО ПЕНЕВ"

Бургас

1080.00 лв.

Община БУРГАС

31.                 

ОУ "Отец Паисий"

с. Равна гора

250.00 лв.

Община БУРГАС

32.                 

ПГРЕ " Г.С.Раковски"

Бургас

1420.00 лв.

Община БУРГАС

33.                 

ОУ " Св.Климент Охридски"

УН към училището - маски и ръкавици на стойност

Бургас

925.00 лв.

210.00 лв.

Община БУРГАС

34.                 

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Бургас

Средства за закупуване на детска линейка

УМБАЛ Бургас

35.                 

ОУ " Васил Левски:

кв.Горно Езерово

1000.00 лв

УМБАЛ Бургас

36.                 

СУ "Н.Й.Вапцаров"

гр.Приморско

1133.62 лв.

УМБАЛ Бургас

37.                 

ОУ "Хр. Ботев"

с.Зидарово

500.00 лв

Дарение в натура за жители от селото

38.                 

ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр.Обзор

1000.00 лв

500.00 лв

500.00 лв.

УМБАЛ Бургас

Община Несебър

За ученици

39.                 

ОУ "Христо Ботев"

с.Черноморец

400.00

УМБАЛ Бургас

40.                 

ПГ по селско стопанство и лека промишленост

гр.Карнобат

750.00 лв.

МБАЛ Карнобат

41.                 

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с.Грозден

260.00 лв.

МБАЛ Карнобат

42.                 

ОУ " П.Р.Славейков"

гр.Карнобат

489.98 лв.

МБАЛ Карнобат

43.                 

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с. Манолич

300.00 лв.

МБАЛ Карнобат

44.                 

ОУ " Отец Паисий"

с. Съединение

300.00 лв.

МБАЛ Карнобат

45.                 

ОУ "Христо Ботев"

с. Лозарево

300.00 лв.

МБАЛ Карнобат

46.                 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

с.Карагеоргиево

300.00 лв.

МБАЛ Карнобат

47.                 

ОбУ "Св.Св.Кирил и Методии"

с.Просеник

452.00 лв.

Община Айтос

48.                 

ОУ " Христо Ботев"

с.Мъглен

395.78 лв

Община Айтос

49.                 

ОУ " Н.Й.Вапцаров"

с.Зайчар

365.00 лв.

Община Айтос

50.                 

ОУ "Й.Йовков"

с.Скалак

160.00 лв.

Община Айтос

51.                 

ОУ "Христо Ботев"

с. Пирне

440.00 лв.

Община Айтос

52.                 

СУ "Н.Й.Вапцаров"

гр.Айтос

2300.00 лв.

МБАЛ Айтос

53.                 

ОУ " Н.Й.Вапцаров"

с.Планиница

435.60 лв.

МБАЛ Айтос

54.                 

ОУ "Д-р Петър Берон"

с.Вресово

535.00 лв.

МБАЛ Айтос

55.                 

ОУ "Димчо Дебелянов"

с.Снягово

270.00 лв.

МБАЛ Айтос

56.                 

СУ "Отец Паисий"

с.Люляково

1050.00 лв.

МБАЛ Айтос

57.                 

ОУ"А.С.Макаренко"

с. Речица

400.00 лв.

МБАЛ Айтос

58.                 

ОУ "Климент Охридски"

с. Дъскотна

637.00 лв.

МБАЛ Айтос

59.                 

ОУ " Алеко Константинов"

с.Добромир

210.00 лв.

МБАЛ Айтос

60.                 

ОУ "Д-р Петър Берон"

с.Разбойна

260.00 лв.

МБАЛ Айтос

61.                 

ОУ "Иван Вазов"

с.Струя

240.00 лв.

МБАЛ Айтос

62.                 

НУ " Д-р Петър Берон"

с.Ябълчево

200.00 лв.

МБАЛ Айтос

63.                 

ОУ " Реджеб Кюпчю"

с.Топчийско

360.00 лв

МБАЛ Айтос

64.                 

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с.Добра поляна

400.00 лв.

МБАЛ Айтос

65.                 

ПГ по селско стопанство "Златна нива"

гр. Айтос

610.00 лв.

МБАЛ Айтос

66.                 

ОУ "Христо Ботев"

с.Череша

200.00 лв.

МБАЛ Айтос

67.                 

ОУ " Реджеб Кюпчю"

с.Сини рид

300.00 лв

МБАЛ Айтос

68.                 

СУ "Христо Ботев"

гр.Камено

1620.00 лв.

Община Камено

69.                 

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с. Гюльовца

469.28 лв.

Община Несебър

70.                 

СУ " Любен Каравелов"

гр. Несебър

4290.00 лв.

Община Несебър

71.                 

ПГ по туризъм" Иван Вазов"- к.к Сл.бряг

гр. Несебър

863.00 лв.

Община Несебър

72.                 

ОУ "Васил Левски"

с.Тънково

300.00 лв.

Община Несебър

73.                 

ОУ " Г.С. Раковски"

с. Оризаре

408.86 лв.

Община Несебър

74.                 

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр. Св.влас

300.00 лв.

Община Несебър

75.                 

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с.Равда

400.00 лв.

Община Несебър

76.                 

НУ "Братя Миладинови"

с.Кръстина

500.00 лв.

Общ.Камено

77.                 

ОУ "Христо Ботев"

с. Трояново

390.00 лв

Дарена кръв

Общ.Камено

78.                 

СУ " Васил Левски"

гр. М.Търново

500.00 лв.

Общ. М.Търново

Свързани статии
Разширяват базата на ПМГ и Френската с нов корпус Английската откри годината в новата сграда (Снимки) Надежда за Морското: 70 осмокласници прекрачиха прага на емблематичното школо (Снимки) Красимир Вълчев: Всички 2400 училища в страната са готови за новата учебна година Директорите на бургаските училища искат дворовете да се предоставят за спорт само след часовете 240 училища без топла вода на прага на новата учебна година Ремонтите в новата сграда на Английската гимназия са към своя край (Снимки) Младоженци се отказват от букетите си, за да дарят парите на Бургаската болница Учебната година започва присъствено, но с готовност за онлайн обучение Разширяват базата на компютърното училище в Бургас (Снимки)
Тагове
училище дарения благотворителност
Коментари

Още от последните новини