Таг престъпления

МВР отчита спад на престъпленията през 2021

Статистическите данни на полицията отчитат устойчива тенденция за намаление на престъпленията през периода януари-ноември 2021 г. (с 8%) спрямо същия ...