Зелена светлина за новата детска градина "Морско конче" в Бургас

Зелена светлина за новата детска градина

Общински съвет - Бургас одобри с пълно мнозинство строителството на новата детска градина "Морско кончев" в бургаския комплекс "Бр. Миладинови". За изграждането на учебното заведение ще се търси държавна субсидия, а в случай, че такава не бъде осигурена, финансирането ще бъде общинско от Бюджет 2021. 

За строежа на детската градина има готов технически инвестиционен проект. Предвижда се изграждането на сграда за детска градина за четири градински групи. Детската градина ще разполага с необходимите налични ресурси и капацитет за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на децата. Сградата ще се намира до градинката зад Военна болница, където преди близо 30 години имаше детска градина. 

Храненето на децата ще се осъществява посредством доставка на храна от кухня-майка, находяща се в най-близката детска градина „Раковина“, където има всички необходими условия за приготвянето й в нужните количества и съобразно изискванията за разнообразно и здравословно хранене на децата. С оглед създаване на добра организация, контрол и обслужване на новата детска градина е целесъобразно тя да бъде обявена за филиал на Детска градина „Раковина“, находяща се на ул. „Христо Ботев“ № 48, т.е. в най-голяма близост до нея.

В момента в централна градска част функционират седем детски градини, както следва: ДГ „Раковина“, ДГ „Радост“, ДГ „Златното ключе“, ДГ „Синчец“, ДГ „Слънце“, ДГ „Звездица“ и ДГ „Вълшебство“ с филиал на ул. „Места“ № 104. ДГ „Вълшебство“ е единствената детска градина в района на ж.к. „Братя Миладинови“, където по последни данни живеят 10 927 души.

Капацитетът на посочените детски градини не може да удовлетвори желанията на всички родители, живущи в района, за прием на децата им в детска градина и така да се осигури пълен обхват на децата. Както в повечето големи жилищни райони, така и в ж.к. „Братя Миладинови“ има недостиг на места в детските градини. Районът е атрактивен, поетапно променя облика си, като в новопостроените кооперации се заселват все повече млади семейства с деца, за които да се осигури място в детска градина. 

 

Коментари

Още от последните новини