Завод за биотор ще премахва стари замърсявания в Карнобат

Завод за биотор ще премахва стари замърсявания в Карнобат - E-Burgas.com

Проектанти и екоексперти представиха проекта пред общинския съвет

Модерен високотехнологичен завод за производството на биотор /компост/ ще бъде изграден край Карнобат. Компостирането е естествен процес, който превръща биологичните отпадъци в ценен хумусоподобен материал - високоефективен и екосъобразен биотор. Бъдещото предприятие ще подкрепи и развие добрите практики на компостиране в България като реално решение за намаляване на негативното човешко въздействие върху природата и ще даде алтернативен начин за устойчиво развитие.

Инвеститорът „Агропшанс комерс” ЕООД ще вложи в проекта 10 млн. лв., ще осигури нови 40 работни места, а характерът на производството ще помогне за отстраняване на натрупваните с години замърсявания върху околната среда край Карнобат. Производството на компост в района ще даде възможност на местните стопани лесно да преминат от конвенционално към биологично земеделие, в чийто предимства вече никой не се съмнява. “Ние не сме безразлични към опазването на околната среда и работим за една по-чиста България”, заявиха от компанията. Бъдещото строителство е все още на етап идеен проект. РИОСВ Бургас се е запознала с проекта и вече е издала разрешение за реализацията му. 

 Идейният проект на бъдещия завод  бе представен пред общинските съветници и общинската администрация в Карнобат от проектантите Илия Райнов и арх. Христо Печинов от „Грууп интернешънъл” ООД,  консултанта по околната среда от АТМ „Консултинг Парнърс” ООД Маноела Георгиева и от Евлоги Марков от Института по почвознание „М.Пушкаров”.

Аргументирано и убедително експертите отговориха на въпросите на общинските съветници и кмета на Карнобат Георги Димитров, отнасящи се най-вече до опазването на града от неприятни миризми.

Производството няма да влияе отрицателно върху нито един от компонентите на околната среда, е категоричното заключение на специалистите. Точно обратното – ще се отстрани неприятната миризма, която е следствие от развитието на животновъдството през последните години и работещите в Карнобат кравеферми. Новият завод ще събира биологичните отпадъци и ще ги преработва, като по този начин да се допуска разпространението на миризми и трайни замърсявания. Подобна практика е широко внедрявана във водещи европейски държави, като Швейцария, които са превърнали екологичното производство в национална политика.

Изграждането на предприятието ще бъде изцяло съобразено с българското законодателство и с действащите нормативни актове относно опазването на околната среда.  Инсталацията за компостиране ще бъде построена в промишлена зона „Север” в двора на бившето ДСЗ. В специално изградени закрити пространства с най-съвременните технологии тук ще се произвежда биологична тор, която ще се получава от  55% слама, 5% дървесен чипс и до 40% птича тор. Капацитетът на производството е 40 т компост дневно, като съотношението на съставките в него зависят от предназначението му. Цялото производство – от извозването на суровината до товаренето и извозването на готовия продукт ще протича на закрито. Процесът е абсолютно автоматизиран, директна човешка намеса няма да има.

Новото производство ще бъде екологично чисто, ще има позитивно въздействие върху околната среда и здравето на хората.  Нещо повече – според консултантите комопстирането е единственият начин да се преодолеят и старите екологични замърсявания в града.

Проектът предвижда  суровините да се извозват до завода със специални покрити камиони тип „лодка” и веднага да влизат в разтоварището зад бързи ролетни щори и парово мъглуване, които не позволяват разпространението на никакви миризми, обясняват проектантите. По покрити гумено-транспортни ленти суровините ще се придвижват до бункерите. Процесът на компостиране е аеробен. Той изисква изсмукване на въздух отвън навътре. Изпускане на въздух от цеховете в околното пространство няма да има, което гарантира чистотата на атмосферата и отсъствието на всякакви миризми.

В момента повърхностните и подземните водни обекти в района на промишлена зона „Север” са силно пострадали от селскостопанските дейности, извършвани преди години в бившето ДЗС. С изграждането на новия завод и пречиствателните станции към него антропогенното им замърсяване ще бъде изцяло предотвратено, е заключението на експертите. 

Специални измервателни уреди ще правят автоматични замервания на въздуха и водите в района, а РИОСВ Бургас ще осъществява периодичен контрол, както изисква българското законодателство.

В завода ще се произвежда компост за всички видове житни култури, за торене на плодни дръвчета и фиданки, за цветя и други видове, подходящи за специфични култури.

Ползването на компост в земеделието ще доведе до подем на бранша и гарантира множество предимства, защото подобрява почвените характеристики. В България, за разлика от развитите страни в ЕС и САЩ, подобно производство още няма и земеделците са принудени да разчитат на вносен компост.

Заводът в Карнобат ще работи с най-модерната американска технология за бързо компостиране, при което времето, нужно за превръщането на отпадъците в компост, ще е само за 3 денонощия при пълно оползотворяване на 100% от подадената суровина. В ЕС единственият подобен завод е в Манчестър, Англия. Той е разположен в населена жилищна зона, което е доказателство за напълно безвредния метод на производствен процес.  Ако проектът на „Агрошанс Комерс”  се реализира, Карнобат ще е вторият европейски град с внедрено високотехнологично производство, а районът около него ще има една от най-добрите почви в страната. Значението на социалния фактор също е особено важно, защото заедно със съпътстващите дейности модерното предприятие ще създаде поминък на стотици семейства в региона и ще задържи специалисти и млади хора от вътрешна и външна емиграция.

Коментари

Още от последните новини