Вече могат да се подават документи за помощ от 300 лв. за ученици

Вече могат да се подават документи за помощ от 300 лв. за ученици - E-Burgas.com

Родителите на ученици от първи до четвърти и осми клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Помощта се изплаща на всички семейства независимо от доходите.

От МТСП уточниха, че семействата с ученици в първи и осми клас, които желаят да получат помощта преди началото на учебната година, трябва да представят удостоверителен документ, че децата им са записани в училище. Причината за това е, че в информационната система на Министерството на образованието и науката данните за проверка по служебен ред са актуални едва в началото на октомври.


За продължаващите обучението си във втори, трети и четвърти клас проверка може да бъде направена и служебно. Това е възможно, тъй като по закон учениците, завършили първи, втори и трети клас, продължават автоматично обучението си в по-горен клас, без да е необходимо изрично да преминават процедура по записване в училище след завършването на предходния, информираха от социалното министерство.

От МТСП добавиха, че помощта за ученици се изплаща на два пъти по 150 лв. – в началото на първия и втория срок, в случай че детето продължи обучението си. За получаването на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето продължава да учи отново е по служебен път. Освен на родител, помощта се предоставя и на настойник или попечител, който отглежда детето, както и на семейства на близки или роднини и на приемни семейства за настанените при тях деца, уточниха от там.

Еднократните помощи за ученици се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено най-късно до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите. То може да бъде подадено лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис, както и електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление, каквато е Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Помощта се възстановява от получателите ѝ, когато детето не постъпи в училище или не продължи обучението си, включително и през втория срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Тя се възстановява и когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от пет учебни часа без уважителна причина, уточниха от МТСП.

На 30 май т.г., на традиционния абитуриентски бал за младежи, настанени в приемни семейства и в Центрове за настаняване от семеен тип президентът Румен Радев обяви, че инициативата „Подкрепи една мечта“ успя да събере повече от 87 хил. лв. Държавният глава добави, че набирането на средства продължава, за да може наесен тези, които започнат да следват в университети, да получат стипендия, с която да могат да продължават своето висше образование.

Коментари

Още от последните новини