Въпреки кризата в туризма: Легловата база в област Бургас се увеличава

Въпреки кризата в туризма: Легловата база в област Бургас се увеличава  - E-Burgas.com

През септември 2019 г. в област Бургас са функционирали 659 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 48.4 хил., а на леглата - 117.0 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 13.4%, а на леглата в тях с 4.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2019 г., е 1 339.6 хил., или c 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди и с 4 и 5 звезди съответно с 3.1 и 3.0%, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистриран ръст с 6.6%.

През септември 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 75.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.8% от нощувките на чужденци и 24.9% - от български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.6 и 44.0% 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 21.6%, Германия - с 20.3%, Полша - с 15.8% и Руска федерация - с 5.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2019 г. се увеличават с 2.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 243.1 хиляди. От всички пренощували лица 72.0% са чужденци, като по-голямата част от тях (76.0%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.1 нощувки. Пренощувалите българи са 68.0 хил., като 37.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 4.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 40.6% като намалява с 2.3 процентни пункта в сравнение със септември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 49.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 34.9%, и с 1 и 2 звезди - 23.6%.

Приходите от нощувки през септември 2019 г. са 68 635.5 хил., или с 1.9% повече в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани с 20.3%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 0.7%

Коментари

Още от последните новини