В Поморие ще разнасят храна по домовете на хората под карантина

В Поморие ще разнасят храна по домовете на хората под карантина - E-Burgas.com

Патронажна служба към Община Поморие приема, обработва и изпълнява заявки за покупки на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, включително лекарства. Също така – заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, заверка на рецептурни книжки и изпълнението им.

Доставката до дома на заявителя се извършва в рамките на деня и е напълно безплатна.

Заявените продукти и услуги се заплащат от поръчителя, само след предоставен касов бон.

От услугата могат да се възползват хора над 65 години, хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица и/или семейства в карантинен период и възрастни в риск на територията на община Поморие.

Телефон за връзка 0876 182351.

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за превенция разпространението на COVID-19 в община Поморие“, с АДБФП № BG05M9OP001-2.101-0135-C01 се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Коментари

Още от последните новини