В Карнобат ремонтират улици и площади за 260 хил. лв.

В Карнобат ремонтират улици и площади за 260 хил. лв.  - E-Burgas.com

Община Карнобат обяви обществена поръчка за извършване на ремонт и изграждане на пешеходни настилки на улици, площадни, пешеходни, паркови и междублокови пространства.

Общата прогнозна стойност на поръчката 260 хил. лв. без ДДС. 

Строителните работи ще включват предимно изграждане на тротоари , пешеходни пътеки и поставяне на плочовка настилка на различни места в Карнобат. Количествата на ремонтите ще се доказва с протокол за действително извършване на СМР.

Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката.

Коментари

Още от последните новини