Сериозен ръст на гражданските дела в Бургас

Сериозен ръст на гражданските дела в Бургас - E-Burgas.com

Окръжен съд – Бургас отчете  резултатите от своята дейност и направи анализ на разгледаните дела от съда за 2020 г. „Отчетната година бе изпълнена с предизвикателства за съдиите и служителите, породени най-вече от създадената извънредна обстановка във връзка с разпространението на КОВИД-19, но можем да кажем, че с много усилия и колективна работа се справихме с тях. Независимо от тези обстоятелства, доверие се гради трудно, поради което си поставяме по-високи цели, включващи по-ефективен достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на работните процеси и правораздаване, основаващо се на върховенството на закона", с тези думи Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова, се обърна към магистратите от съда.

На проведеното годишно отчетно събрание съдия Темелкова коментира, че обявеното с Решение на Народното събраните от 13.03.2020 г. извънредно положение се е отразило на работата на съдиите, най-вече на сроковете за разглеждане на делата, които поради тези обективни обстоятелства са се удължили. Наложило се е отлагане на  насрочени открити съдебни заседания във връзка с приетите от ВСС Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Отложени са съдебни заседания и поради заболели съдии и процесуални представители на страните. Но въпреки това „правораздавателната дейност на съдиите от Окръжен съд - Бургас и осемте районни съдилища в региона може с пълно основание да бъде определена като много добра", допълни административният ръководител.

От началото на обявеното извънредно положение до края на 2020 г., в Окръжен съд – Бургас са проведени 56 онлайн съдебни заседания по наказателни и граждански дела. По този начин съдът използва ефективно видеоконферентната връзка със Затвора в Бургас, основно за разглеждане на дела във връзка с мерки за неотклонение и условно предсрочно освобождаване.

В Окръжен съд – Бургас през 2020 г. са разгледани 1517 наказателни дела, от които свършените са 1372, което представлява 90,44% от всички разгледани наказателни дела. 88,27% от свършените 1372 наказателни дела или 1211 дела, са приключили със съдебен акт по същество. Осъдени са 160 лица. През отчетната година най-голям е броят на осъдените лица – 45, за престъпления по основни състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества (чл. 354а, ал. 1 и 2 НК), при 52 през 2019 г. и 32 през 2018 г.

През 2020 г. от съда са разгледали 1465 първоинстанционни граждански и търговски дела. Образувани са общо 2499 въззивни граждански и частни граждански дела. Статистически, на фона на образуваните дела в предходните години, през 2020 г. съдът отчете значително увеличаване броя на постъпилите въззивни граждански дела. За сравнение, тези дела през 2019 г. са 1790, а през 2018 г. – 1573 въззивни граждански и частни граждански дела. Постановените в закрито заседание актове са в пъти повече от крайните такива - общо 4797 акта.

През отчетния период в Окръжен съд - Бургас са образувани 14 дела по изпълнение на Европейска заповед за арест, издадени от други държави – членки на ЕС (чл. 43 и чл. 44 ЗЕЕЗА), от които 7  за разглеждане на ЕЗА. По 4 от тях съдът е допуснал изпълнение на Европейска заповед за арест, по 3 е отказал. През 2020 г. образуваните дела по молби за екстрадиция са 6.

През месец август 2020 г., в Окръжен съд - Бургас бе въведена новата Единна информационна система на съдилищата, чието използване впоследствие с решение на ВСС беше спряно и отложено за март 2021 г. Продължава  работата по усъвършенстване и  подобряване на  системата, която все още показва доста несъвършенства и в някои аспекти затруднява работата на съдии и служители.

Председателят на Окръжен съд – Бургас обобщи, че и през 2020 г., както и в предходните години, съдиите са положили интензивни усилия да приключат делата в разумен срок, независимо от обективните трудности – пандемия от Ковид-19, командироване, промени в цялостната организация на дейността на съда и на всички работещи в него съдии и служители във връзка с епидемичната ситуация, продължително отсъствие на заболели или карантинирани  съдии и служители.  

Свързани статии
Бургаските съд и прокуратура отвориха врати за ученици Съдът остави дилъра Пейчо зад решетките Съдът се произнесе за катастрофата, в която загина кметицата Ванча Байлова Четирима нови съдии встъпиха в длъжност в Районен съд - Бургас Осъдиха мъж, опитал да подкупи полицай, на 3-годишен изпитателен срок Бургаският съд отказа да екстрадира руски гражданин Съдът безкомпромисен към развратника Милко от "Славейков" Затвор за опасен бургаски измамник, отнел над 6 бона от пенсионери Взломен крадец чу най-тежката мярка в бургаския съд Сигнал за бомба в бургаския съд, магистратите продължават работа
Тагове
съд дело
Коментари

Още от последните новини