Съобщение от община Бургас

Съобщение от община Бургас - E-Burgas.com
Архив

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

                              № 3529 / 11.10.2022г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

О П Р Е Д Е Л Я М :

          1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2023 г. ще се предоставят  услугите по  събиране, извозване и обезвреждане  на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:

А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;

Б.  Вилни зони и селищни образувания;

В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и

                т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.

 

РАЙОНИ, включени в системата на организирано

поддържане на чистотата

ЧЕСТОТА  НА  ИЗВОЗВАНЕ  НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ  И

ВИДОВЕ  СЪДОВЕ 

   0,24  и 0,12м3

/пластмасов/

1,1 м3 /Бобър/

2,25 м3/ NORD/

3,0   м3/ NORD/

3,75 м3/ NORD/

4 м3/контейнер/

0,11 м3 /кофа Мева/

пъти  месечно

пъти  месечно

пъти  месечно

пъти  месечно

А.  гр. Бургас, квартали  и населени места

 гр. Бургас и квартали

-  ЦГЧ

6

30

…..

----

-  к-с “Изгрев”

6

30

4

----

-  к-с ”Зорница”

6

30

----

----

-  к-с”Славейков”

6

30

4

----

-  к-с ”Бр. Миладинови”

6

30

----

----

-  к-с”Лазур”

6

30

----

----

-  кв.“Меден  Рудник”

 вкл. „Районен център“

6

30

4

----

-  кв. Победа,

30

30

30

----

-  кв. Акации

6

30

----

----

-  кв. Сарафово

15

30 (от01.06 до30.09)

15 (от01.10 до31.05)

----

----

-  кв. Крайморие

15

30 (от01.06 до30.09)

10 (от01.10 до31.05)

----

----

-  кв. Лозово

----

15

----

----

-  кв. Д.Езерово

----

15

----

----

-  кв. Г.Езерово

----

10

15

----

-  кв. Ветрен

4

4

4

            4

-  кв. Банево

4

4

4

4

-  кв. Рудник

4

4

3

4

-  кв.Черно Море

4

4

3

4

-  Пром. зона Север

8

15

4

----

-  Пром. зона Юг

8

15

4

----

-  Приморски парк

30

30 (от01.06 до30.09)

15 (от01.10 до31.05)

----

----

-  Гробищен парк

----

8

----

----

Населени места

-  гр. Българово

4

4

3

….

-  с. Твърдица

----

5

.

----

-  с. Маринка

----

8

----

----

-  с. Димчево

----

5

----

----

-  с. Изворище

4

----

----

….

-  с. Драганово

4

----

----

…..

-  с. Брястовец

4

4

----

…..

-  с. Миролюбово

4

4

----

…..

-  с. Равнец

4

4

3

----

-  с. Братово

4

8

----

----

-  с.  Извор

4

----

----

….

Б.Вилни зони и селищни образувания

-  „Пети километър”

6

15

----

----

-  вил. зона „Мин.бани“

----

5

          ----

4

-  вил. зона. „Боровете”

----

5

----

----

- вил. зона „Росенец”

----

5

4

----

-  Лесопарк „Росенец”

8 (от01.06 до30.09)

4(от01.10 до31.05)

8 (от01.06 до30.09)

4(от01.10 до31.05)

4

8 (от01.06 до30.09)

4 (от01.10 до31.05)

- с.о. Рибарско селище

----

4

4

----

- с.о. Върли бряг

----

8

----

----

- с.о. „Батака”

---

----

4

----

- с.о. „Каптажа 1”

----

4

----

----

- с.о. „ Лозницата”

----

4

----

----

- с.о „ Училищното”

----

----

4

----

- с.о. „Острица 1”

----

4

----

----

- с.о. „Острица 2”

----

4

----

----

-см.ф.„Хайнлъка“

4

8

----

----

В. Застроени терени извън  границите на районите  по т.А и т.Б

-остров Св. Анастасия

----

-----

4

----

-други застроени територии

Честота на извозване на битовите отпадъци  еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник-кмет  „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата”, Директор на дирекция „Околна среда“,  директорите на ЦАУ,  кметовете и кметските наместници на населените места в Община Бургас. 

Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Свързани статии
Съобщение от община Бургас Работна среща по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от Община Бургас Съобщение от Община Бургас
Тагове
съобщение
Коментари

Още от последните новини