С водосвет откриха пътеката на саблеклюна край Атанасовско езеро

С водосвет откриха пътеката на саблеклюна край Атанасовско езеро - E-Burgas.com

С водосвет откриха пътеката на саблеклюна край Атанасовско езеро. Отец Николай от църквата „Св. Иван Рилски“ извърши водосвет при откриването на Пътеката на саблеклюна, която след няколкогодишно планиране, много перипетии и промени и няколко месечна работа бе завършена и вече посреща посетители. Директорът на РИОСВ Бургас – инж. Тонка Атанасова, зам.-кмет по Европейски политики и околна среда на Община Бургас – Руска Бояджиева, собственикът и изп.директор на „Черноморски солници“ АД бяха сред официалните гости за откриването. Експертът Интерпретация на проект „Солта на живота“ Диана Павлова представи Пътеката и разведе гостите, запознавайки ги с историята на саблеклюна Атанас. В средата всички бяха посрещнати от майстор Станко Киров, който изплете атрактивната Наблюдателница за птици от леска и ракита, откъдето могат да се видят гнездещите или почиващите птици в езерото. Пътеката на саблеклюна Атанас започва от паркинга зад бензиностанция при изхода на Бургас към кв. "Сарафово" и е дълга около половин километър. Маршрутът е кръгов и е подходящ за деца и възрастни. От паркинга до Укритието е осигурен и достъп за хора с увреждания. Празникът продължи на чаша вино и домашна лимонада в хамак зоната и с наблюдения на чайки, пеликани, саблеклюни и кокилобегачи в басейните и по изкуствените платформи, разположени пред Укритието за наблюдение на птици на РИОСВ Бургас. Цялата инфраструктура по Пътеката е изградена и ремонтирана от „Черноморски солници“ АД, идейната концепция е на „Хамалогика“, а дизайнът на табелите и рисунките са дело на младата архитектка Мариана Сърбова. Пътеката на саблеклюна е създадена и функционира в рамките на проект "Солта на живота", изпълняван от Българска фондация "Биоразнообразие", БДЗП и "Черноморски солници" АД с финансовата подкрепа на програма LIFE+ на Европейската комисия. След откриването в класната стая на открито се проведе седмата среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро, която този път бе посветена на Интерпретацията за лагуната. Обсъден бе Планът за интерпретация на лагуната Атанасовско езеро, програмата и планираните теми и ателиета, промяната на Пътеката на солта, във връзка с новата инфраструктура в района на солниците и новата велоалея, както и възможностите за партньорство между различните участници – БФБ, Община Бургас и РИОСВ Бургас. Екипът на „Солта на живота“ представи проблемът с безстопанствените кучета, които навлизат по дигите и унищожават поколението на наземногнездещите птици в езерото. Членовете на съвета получиха предварително презентация за моментното състояние на лагуната и напредъка по проект „Солта на живота“, в рамките на който се събират два пъти годишно и на място обсъдиха повдигнатите въпроси.

Коментари

Още от последните новини