Приморско засега се отказва от проекта за запазване популацията на черна мида

Приморско засега се отказва от проекта за запазване популацията на черна мида - E-Burgas.com

Широк дебат в Общински съвет - Приморско предизвика предложението на кмета д-р Димитър Германов относно Създаване на общинска фондация във връзка с екологична инициатива на община Приморско за запазване популацията на черна мида. В крайна сметка д-р Германов оттегли предложението си, като най-вероятно то ще бъде отново внесено след широк публичен дебат. 

Докладната първоначално бе поставена на шесто място в дневния ред, но бе гласувано тя да бъде изместена като първа, за да бъде чуто мнението на рибарите, които присъстваха в залата. 

Целта на инициативата на Община Приморско е създаване на екологосъобразна технология за улов и изкуствено засаждане по водолазен способ на маломерни екземпляри от черна мида върху потенциално подходящи и близки до естествените местообитания подводни скални масиви и рифове, разширявайки по този начин ареала на вида в акваторията на гр. Приморско.

Д-р Германов припомни, че цялата информация по докладната е била изложена предварително в законовия срок и всички граждани са имали достъп до нея. Точката също така е била разгледана и приета на комисия, на която са присъствали всички общински съветници.

В докладната се посочва, че намаляването на популацията на черната мида в Черно море се определя от учените като предпоставка за възникване и развитие на екологична катастрофа, тъй като естествената популация е определяща (индикативна) за нормалния екологичен статус на морето.

Главната причина за намаляване на популацията на черната черноморска мида е неблагоприятното въздействие от страна на инвазивния морски охлюв - рапана. Счита се, че е пренесен случайно от японско море с баластните води на руски торпедни катери през четиридесетте години на миналия век в новоросийския залив на Черно море. В последствие, поради липса на естествен враг, бурно се разпространява по цялото Черноморие, хранейки се основно с черна мида. В резултат на този натиск популацията на черната мида намалява до състояние, от което не може да се възстанови по естествен начин.

"Предложението за създаване на тази фондация е плод на сериозна работа от хора, които имат виждания и потенциал. Инициативата е изцяло свързана с екологичното състояние на Черно море и тя е в посока подобряване на екологията на черно море с всички останали последствия от това. Този способ не влиза в конфликт с рибарската общност. Той помага мидата да бъде възстановена и по този начин да бъде възстановена и базата на пирамидата в Черно море. Това също позволява на туристическия бизнес за водолазни обучения и хора, които да правят дайвинг на това място." заяви д-р Германов. 

"Аз виждам, че наистина черната мида е подложена на унищожение в нашия град. Трябва обаче да има и широк обществен дебат, а не само публикация в интернет" заяви общинският съветник Георги Зафиров. 

В дебата се включи и Тодор Савов, който е водолаз и добре позната личност в града. 

"Инициативата много ми допадна, защото се прави нещо за екологията на морето. Рибарите и колегите водолази знаят, че дъното и камъните са голи и няма никакви миди. Черната мида бе изядена от рапана и макар ние да го преследване, не можем да му насмогнем. Морето също много се замърси и уби черната мида" заяви Тодор Савов. 

В залата присъстваха и рибари, които взеха участие в дебата.

"Може ли първо да видим какво ще стане в другите общини? Да го създадат те, да го видим дали е ефикасно и тогава да го приложим ние. Защото същите тези специалисти, бяха създатели и на другите мидени полета." попита един от присъстващите рибари. 

След близо едночасов дебат предложението бе оттеглено от кмета д-р Димитър Германов. 

 

 

Коментари

Още от последните новини