Поморие осигури финансиране за ремонт на крайбрежната алея „П. К. Яворов“

Поморие осигури финансиране за ремонт на крайбрежната алея „П. К. Яворов“ - E-Burgas.com

Заместник-министър Стефан Бурджев подписа дoговор с кмета на община Поморие Иван Алексиев за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 390 472,20 лева., за цялостно обновяване на крайбрежната алея „П. К. Яворов“. Срокът на изпълнение на строително-монтажните работи е до края на 2023 година, а финансирането на предвидените дейности се осъществява в рамките на мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите за местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на пространството чрез подмяна на настилката и на старите осветителни тела. С реализиране ще бъдат обособени места за разходка и пасивен отдих с обща площ  от 4 260 кв. м.

С обновяването на настилката и прилежащи съоръжения ще се повиши привлекателността на крайбрежната зона в града.  Реабилитираната алея ще допринесе също за функционалното използване на морското и културно наследство на територията на МИРГ Поморие. Разнообразните културни дейности, които ще се провеждат на алеята след изпълнението на проектните дейности, ще подобри диверсификацията на местната икономика и ще подчертае местната идентичност.

Коментари

Още от последните новини