Пешеходните пътеки в Бургас грейват с модерно LED осветление

Пешеходните пътеки в Бургас грейват с модерно LED осветление  - E-Burgas.com

Община Бургас дава зелена светлина по кандидатстването по проект за подмяна на осветлението на възловите пешеходни пътеки  в града с модерно LED осветление, след като единодушно общинските съветници днес приеха предложението на кмета Димитър Николов.

Пълното наименование на програмата е „Модернизация на системата за уличното осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас“, който се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление чрез технологично обновление и модернизация, водещи до намаляване на емисиите на въглероден диоксид, енергийни и парични спестявания и подобрение на качеството на живота на гражданите.

Очаква се пълна подмяна на сегашното осветление като се инсталират на 24 броя соларни LED осветители на пешеходни пътеки в 22 зон, както и частична актуализация и надграждане на автоматична система за управление и контрол на уличното осветление по булевард „Демокрация“.

 Продължителността на проекта е 18 месеца (максимално допустим по процедурата), а предвиденият максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 173 498 лв. Общината ще съфинансира проекта със собствени средства в размер на 926 502 лв.

Коментари

Още от последните новини