Отварят офертите за реставрация на десет стари къщи в центъра на Бургас (снимки)

Отварят офертите за реставрация на десет стари къщи в центъра на Бургас (снимки)  - E-Burgas.com

В понеделник ще бъдат отворени ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". Става дума за реставрацията на 10 стари къщи в центъра на Бургас. 

Поръчката е разделена на четири обособено позиции,. Първата включва четири мнофомални къщи, разположени на ул. "Александровска" № 50;  ул. "Александровска" № 52;  "Александър Велики" № 2 и ул. "Момина сълза" № 2.. Прогнозната стойност за техния ремонт е 358 499,18 лева без включен ДДС. Сградите там попадат в обхвата на Групова недвижима културна ценност (ГНКЦ) „улица Александровска- Гарата“ и като такава е с ансамблово значение по смисъла на закона за културното наследство.

Двете сгради на ул. "Александровска" са построени в периода 1890-1900 г. и до днес функционират като жилищни. Тази на "Александър Велики" пък е от 1930 година, като в периода 1960-1963 г. е надстроявана с един етаж и тавански етаж. Къщата, разположена на ул. "Момина сълза" е от 1901 година, а от 1937 година е паметник на културата с категория местно значение.

Втората обособена позиция включва още четири сгради, които се намират на ул. "Богориди" № 26; ул. "Вола" № 1 ул. "Рилска" № 46 и  ул. "Хан Крум" № 13. Прогнозната стойност за техния ремонт е 433 919,07 лева без включен ДДС.  Първата се намира над сладкарница "Роза" и е построена през 1932 година.  Сградата на ул. “Вола” е построена през 1902 година, а от 1984 година е паметник на културата. 

Третата и четвъртата обособени позиции включват само по една сграда. Те са разположени на  ул. „Хан Крум“ № 11 и ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 и ще струват съответно по 195 265 и 279 823 без ДДС. 

Сградите трябва да добият нов облик някъде в края на годината. След като бъде избран изпълнител, той ще има 40 дни за проектиране и 120 дни за изпълнение на строителството.  Изпълнението на мерките за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Коментари

Още от последните новини