Отделят над 48 млн. лв. за социално подпомагане за област Бургас

Отделят над 48 млн. лв. за социално подпомагане за област Бургас - E-Burgas.com
снимка: БТА

Над 48 милиона лева по бюджетни програми на Агенцията за социално подпомагане са предвидени за област Бургас за тази година. Това посочи социалният министър Бисер Петков след питане на бургаски депутати, цитиран от БНР. Какви мерки, програми и проекти в област Бургас изпълнява Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и какви са реализираните им параметри. Този въпрос отправи народният представител от ГЕРБ-Бургас Галя Желязкова към социалния министър.

По данни, изнесени от министър Петков, по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ г. Бургас е сред бенефициентите, а до края на месец март 2019 г. по нея са обявени общо 106 процедури за кандидатстване. В сферата на пазара на труда в област Бургас са сключени 38 договора на обща стойност над 8,3 млн. лв.

Информация бе дадена и за бюджетни програми на Агенцията по социално подпомагане (АСП). По тях за 2018 г. в областта са изплатени около 42,5 млн. лв., а за 2019 г. са предвидени над 48 млн. лв. В област Бургас функционират 33 социални услуги за деца, включително от резидентен тип, делегирана от държавата дейност с общ капацитет 648 места. Към края на февруари функционират 36 социални услуги за пълнолетни лица.

АСП подпомага живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация лица с храни – чрез индивидуални пакети хранителни продукти и „топъл обяд“ в обществени трапезарии. През 2019 г. пакети са получили и предстои да получат 10 636 лица и семейства от уязвимите групи от област Бургас, а „топъл обяд“ в трапезариите на 5 общини ще получат 2 520 потребители.

В рамките на проекти на Агенцията по заетостта по ОПРЧР за стимулиране активността и мотивиране на младежите до 29 г. включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост в област Бургас са включени 588 лица от 6 общини. З а включване в заетост на 754 безработни и неактивни хора над 30 г. в област Бургас са подписани общо 177 договора с работодатели за 6,3 млн. лв. 607 работещи лица са получили своите ваучери за включване в обучения за професионална квалификация или ключова компетентност.

„Агенцията по заетостта също се стреми да прилага широк набор от инструменти и услуги за безработни лица и работодатели. Тук област Бургас отново не е пренебрегната. За 2019 г. е предвидено да се реализират в цялата страна 17 национални програми и проекти и 27 насърчителни мерки за заетост и обучение. За Област Бургас към 28.02.2019 г. са утвърдени 2 085 716 лв., за осигуряване на заетостта на общо 443 безработни лица и за включване в обучение на 265 лица“, коментира бургаският депутат.

От получения отговор стана ясно, че по Фонд „Социална закрила“ за област Бургас през 2018 и 2019 г. са отпуснати финансови средства за проекти и инициативи - над 400 хил. лв. Те са за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. През 2018 и 2019 г. на територията на област Бургас са одобрени 5 проекта за общо 570 670 лева., като трите от 2018 г. са вече реализирани. Обновени са детска градина в с. Равнец, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас и спортно игрище в училищен двор, с. Кошарица, община Несебър.

Коментари

Още от последните новини