Община Созопол дава 500 лв. за идеен проект за паметник на Левски

Община Созопол дава 500 лв. за идеен проект за паметник на Левски - E-Burgas.com

Община Созопол повторно обявява конкурс за изработка на идеен проект за бюст – паметник на Васил Левски, който се предвижда да бъде поставен в гр. Созопол, Градска градина, Централна алея.

Назначената комисия не одобри подадените предложения по предходна обява от 21 март 2021г. и направи предложение за повторно обявяване.

Изисквания:

В конкурса могат да участват художници, скулптори и студенти.

За конкурса се приемат само авторски предложения.

Съдържание:

Проектът да е съставен от две взаимосвързани части –  Бюст-паметник (от 60 до 70 см височина) и основа-постамент с трапецовидна или правоъгълна форма (от 110 до 120 см височина). Основа с размери 70см/70см

Макета на бюст-паметника за участие да се представи с размери до 30 см във височина.

Диплома, придружаваща макета.

Материалът на предлаганите проекти е по избор на автора.

Финансова рамка за реализиране на проекта в еднократен размер.

Жури и награди:

Постъпилите проекти ще бъдат разгледани от жури, назначено със заповед на Кмета на общината, състоящо се от петима членове - трима представители на Община Созопол и двама представители на Общински съвет Созопол.

Авторът представя проекта си устно или с придружителна записка.

Награди:

1 място – 500 лв.

2 място – 350 лв.

3 място – 200 лв.

Община Созопол си запазва правото да подбере изпълнител на поръчката от класираните на първо, второ и трето място участници. С избрания кандидат ще бъде сключен  договор за изработване на проекта.

Изпълнителят предоставя безсрочно на Община Созопол всички авторски права върху разработката и реализацията на проекта.

Срокове:

Проектни предложения се приемат до 31 август 2021 г. в стая №5 на Община Созопол. Приемащи служители: Мария Найденова - гл. експерт звено „PR“ и Цветелина Ралева - гл. експерт протокол и канцелария на Кмета

Комплектът от документи /формуляри декларация за авторство/ за конкурса се получават по електронен път чрез изтегляне от сайт на Община Созопол www.sozopol.bg / Обяви и съобщения / или на място, стая №5 на Община Созопол.

Допълнителни условия:

Лица, изключени от участие: представителите, партньорите или служителите на организатора или на който и да е член на журито или на всяко лице, което е участвало в подготовката на конкурса. Тези лица няма да имат право да се състезават или да подпомагат състезаващи се участници.

Авторските права върху конкурсното предложение остават собственост на автора.

Забележка: Авторите, подали проекти по предходната обява, имат право да направят ново предложение или да извършат корекции по вече подадените проекти.

За контакти или въпроси:

Мария Найденова – 0550 2 57 04, e-mail:  [email protected]

Свързани статии
Модернизират рибарското пристанище в Созопол за 750 хил.лв. Затварят ключово кръстовище в Созопол до 8 май И Созопол актуализира цените на платеното паркиране за лятото Поставят контейнери за строителни отпадъци на няколко места в Созопол Безплатна занималня за децата в Созопол през пролетната ваканция Затварят за движение улица в Созопол до края на април Община Созопол с кампания в подкрепа на бежанците от Украйна Кметът на Созопол кани гражданите и бизнеса на публично обсъждане на бюджета Деца от Созопол изненадаха възрастните хора в общината Созопол на крачка от избора на туристическо лого
Тагове
Созопол паметник Васил Левски
Коментари

Още от последните новини