Община Бургас: Въпреки натиска върху бюджета годината е финансово стабилна

Община Бургас: Въпреки натиска върху бюджета годината е финансово стабилна - E-Burgas.com

Изминалата 2019-а година беше успешна във финансово отношение за Община Бургас. Своята положителна оценка изразиха от Агенцията за кредитен рейтинг, Сметна палата и Министерство на финансите. Тези добри финансови резултати позволиха през 2020 г. да бъде запазена финансова стабилност и устойчивост, независимо от изключителния натиск върху бюджета, породен от въведеното извънредно положение на 13 март 2020 г. и извършените извънредни разходи, свързани с изпълнение на противоепидемичните и ограничителните мерки за борба с коронавируса, справяне с пандемията и овладяване на кризата.

Вчера се проведе обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2019 г., по време на което зам.-кметът по "Финанси, бюджет и икономика" Красимир Стойчев съобщи допълнителни подробности.

На база отчетните данни, общото изпълнение на бюджета е в размер на 214 519,9  хил. лв., в т.ч.: за държавни дейности - 114 543,7 хил. лв.; за местни дейности 99 976,2 хил. лв., от които за дофинансиране на държавни дейности - 4 369,9 хил. лв. Данните от годишния отчет показват добри нива на финансова самостоятелност и устойчивост, както и умерено изпълнение на разходната част на бюджета на Общината.

В структурата на разпределението на разходите най-голям дял заема функция "Образование" - 46,65 %, следвана от функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" - 21,8 %.

С направените инвестиции по Капиталовата програма и в проекти по Оперативни програми на Европейския съюз са създадени условия за подобряване средата и качеството на живот в община Бургас, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и достъпността до тях, и стимулиране развитието и потенциала на Бургас като туристически и културен център.

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2019 година на Община Бургас ще бъде подложен на гласуване на предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас.   

Галерия
Свързани статии
Център за млади таланти в Бургас обявява обучение по анимация Съобщение от община Бургас Български компании кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ Съобщение от община Бургас Кметове настояват за по-голяма финансова подкрепа за общините 29 милиарда евро за България от ЕС за следващите седем години Сградата на общината вече има по-висок клас на енергийна ефективност, стопява разходите с 63% Над 140 археологически разкопки чакат финансиране от държавата В Бургас отчитат голям спад на приходите от данъци и такси заради пандемията Съобщение от община Бургас
Тагове
финанси бюджет община
Коментари

Още от последните новини