Кметът на Созопол направи отчет на бюджета, дълговете постепенно се гасят

Кметът на Созопол направи отчет на бюджета, дълговете постепенно се гасят - E-Burgas.com

През 2021 г. Изпълнението на бюджета бе съобразено изцяло с приетия през 2020 г. план за финансово оздравяване. Бяха създадени нови приходоизточници, а разходите бяха значително ограничени. Общината погаси част от отпуснатият и от Министерството на финансите временен безлихвен заем в размер на 1 451 737 лв. , каза в началото на отчета си кмета пред своите съграждани, след като мероприятието бе открито от председателя на Общински съвет Георги Пинелов. Янакиев подчерта, че към 31.12.2021 г. общината няма нарушен нито един показател по чл. 130а от Закона за публичните финанси.

За годината са изплатени 774 000 лева по дълга, който има общината към ЦКБ и Булбанк. В края на годината са останали просрочени задължения към РИОСВ в размер на 1 115 000 лева от заварените през 2019 г. - 1 800 000 лв. През отчетната година общината е събрала почти 79% от данъците за недвижими имоти и превозни средства. Кметът Янакиев отчете 108% изпълнение на плана за събиране на данъците в общината.

Общо от всички видове имуществени налози са събрани – 9 760 000 лв. Големият процент събираемост се дължи на ръста на сделките с недвижими имоти на граждани. Кметът предупреди, че това не е приход, на който може да се разчита всяка година, тъй като не може да се предвиди пазарът на недвижими имоти, въпреки че с политиката си Общината се стреми да превърне съставните населени места в все по-атрактивно и устойчиво за инвестиции място.

Същото важи и за високата събираемост от глоби, която през 2021г. е била 120% от планираната, или над 361 000 лв. На 100% е изпълнен планът за помощи и дарения от страната и чужбина. Повече от 2 311 000 лв. са приходите и доходите от собственост, или 90% от плана. Над 4 648 000 са приходите от общински такси, което е 87% от заложеното.

Бюджетното салдо е почти 3 730 000лв., което изразява паричните наличности на Общината към 31.12.2021 г.

Собствените приходи са изпълнени на 95% и са 17 133 559 лв. Трансферите са 9 422 000, което е над 96% от заложените.

Общо неданъчните приходи са 7 374 169, при заложени 9 050 257 - 81%.

В разходната част най-голям дял имат средствата за персонал – 11 409 000 лв. И все пак това е 90% от заложените в бюджета. За издръжка са изхарчени 8 736 000лв, или 86% от плана. 424 000 лв. са платените лихви. Всички разходи на общината за 2021г, които включват още социални разходи и стипендии, субсидии, придобиване на нефинансови активи, са общо 22 825 761 лв, като това е 86% от предварително заложените.

В частта „Капиталови разходи“ са изразходвани 471 000 лв. за ремонти, придобиване на дълготрайни материални активи - 1 783 844 лв., както и 40 000 лв. за придобиване на нематериални активи.

Извършените разходи по проекти финансирани със средства от Европейския съюз изпълнявани от Община Созопол през 2021 г. са общо 1 263 845 лв.

Най-големият разход на община Созопол през 2021г. е за плащания по кредити. Към банките ЦКБ и Булбанк общината дължи 22 000 000 лв., от които са платени 774 000 лв. главница и 424 000 лв. лихви.

По безлихвения заем от МФ от 2 960 000 лв., са изплатени 1 451 737.

Общо за 2021г. по двата кредита са изплатени 2 225 747 лв. и остават още 22 630 000 лв.

Това, което е на-важно да се каже за този бюджет е, че не сме взимали нови кредити, изпълняваме си задълженията по старите и покриваме всички критерии на МФ, така, че да излезем от режима на наблюдение и ограничение заради дълга, който наследихме от предишното управление, каза кметът Тихомир Янакиев. „Хората не отчитат този факт, но той е ключов, за да излезе общината от дълговата криза и да продължи да се развива“, уточни той.

Той каза още, че общината не продава големи имоти, освен тези, които са в съсобственост или в параграфски зони. Последният имот в града, към който има апетити, ще бъде превърнат в двуетажен паркинг със зона за рекреация за жителите на града, обеща Тихомир Янакиев. Това ще бъде изцяло инвестиция на общината, без частно участие. Той каза още, че ще се търси такъв имот и в Черноморец, за да се облекчи паркирането в другия курортен град в общината.

Свързани статии
Созопол отбелязва Освобождението си от османско владичество В Созопол издирват кои създава нерегламентирани сметища В Созопол запретнаха ръкави и почистиха гробищния парк (Снимки) Правят ремонт на площад в Созопол Дядо Коледа идва в Созопол на 25 декември Георги Пинелов: Изпращаме годината със сериозни нерешени проблеми С богата програма Созопол отбелязва празника на моряците и рибарите Засадиха 70 дръвчета в градската градина в Созопол Създават център за култура и изкуство на о-в Свети Кирик В Созопол се пребориха за държавни 1,5 млн. лева за ремонт на улица
Тагове
созопол бюджет
Коментари

Още от последните новини