Нова придобивка в помощ на хората със зрителни увреждания

 Нова придобивка в помощ на хората със зрителни увреждания - E-Burgas.com

 В момента приключват последните довършителни работи по цялостното обновяване на пътеката за хората със зрителни увреждания в к-с "Зорница". Тя има изключително важно значение, тъй като свързва автобусната спирка до УМБАЛ с клуба на "Съюз на слепите в България" и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания - и двете в бл. 47. Тя също така се използва и от хората, посещаващи ДЦАУ "Изгрев" за различни административни услуги.

                Пътеката бе изградена преди повече от 10 години по програма за осигуряване на достъпна  среда. В началото тя бе от жълта боя. Самата настилка често се нарушаваше поради аварийни ремонти или инвестиционни намерения, което водеше до предпоставки за инциденти и допълнителни разходи за възстановяване.

                Общината поетапно извърши реконструкция на трасето. Специално внимание бе обърнато на това да не се затварят големи участъци, за да не се затруднява придвижването. Постоянна информация се предоставяше на ССБ и ЦСРИЗХУ с цел предотвратяване на инциденти.

                Освен че подобрява условията за придвижване на хората със зрителни увреждания, пътеката повишава и обществената информираност на останалите хора за проблемите на целевата група. Това е поредната важна стъпка за осигуряване на безопасна и достъпна среда на хората с увреждания, живеещи или посещаващи нашия град. 

 

Коментари