НХА в Бургас приема първокурсници в специалност "Мода"

НХА в Бургас приема първокурсници в специалност

39 първокурсници в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" ще прекрачат прага на Национална художествена академия - филиал Бургас наесен. Тази година за първи път има записани студенти в новата специалност "Мода". Останалите специалности, които се изучават в Бургас, са "Живопис", Графика", "Книга, илюстрация, печатна графика", "Плакат и визуална комуникация", "Рекламен дизайн". Основният прием за магистърската програма "Арт терапия" ще се осъществи през есента и броят на студентите преди откриването на учебната година ще се увеличи.

Новозаписаните студенти са от цялата страна, като дамите преобладават пред господата.

През учебната 2019/2020 по установен график в НХА - Филиал Бургас ще преподават на студенти от  I - II курс общо 36 бр. академични преподаватели.

Общ брой записани студенти за учебната 2019/2020г.  ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър": 41 бр.

 

Студенти по местоживеене:

Бургас - 12 бр.

София - 5 бр.

Варна - 3 бр.

Сливен - 5 бр.

Стара Загора - 2 бр.

Враца - 2 бр.

Карлово - 2 бр.

Казанлък - 1 бр.

Сандански - 1 бр.

Русе - 1 бр.

Благоевград - 1 бр.

Добрич - 1 бр.

Шумен - 1 бр.

В. Търново - 1 бр.

Димитровград - 1 бр.

Русе - 1 бр.

Айтос - 1бр.

 

Студенти по пол:

Записани за учебната 2019/2020 година 27 бр. - момичета

Записани за учебната 2019/2020 година 14 бр. - момчета

 

Обявени бройки за прием в НХА за учебната 2019/2020г.:

1. "Живопис" - Обявени 6 бр., заети 7 бр.

2. "Стенопис" - С катедрено решение на кат. "Стенопис" за отказ на допълнителен изпит за попълване на пет бройки от бакалавърския им прием във Филиала отпускат бройките за попълване в другите специалности.

3. "Графика" - Обявени 5 бр., заети 4 бр.

4. "Книга, илюстрация, печатна графика - Обявени 7 бр., заети 7 бр.

5. "Плакат и визуална комуникация" - Обявени 7 бр., заети 8 бр.

6. "Рекламен дизайн" - Обявени  7 бр., заети 5 бр.

7. "Мода" - Обявени 5 бр., заети 8 бр.

Коментари

Още от последните новини