На вниманието на всички собственици и търговци по "Богориди"

На вниманието на всички собственици и търговци по

Желаещите могат да се включат към новата канализация под улицата

Oбщина Бургас направи важно съобщение към всички собственици на имоти и търговски обекти по ул "Богориди". Припомняме, че улицата ще бъде изцяло ремонтирана след края на лятото в участъка между улиците 'Лермонотов" и "Демокрация". В момента се избира изпълнител, след което строително-монтажните работи ще стартират. 

От община Бургас уточняват, че по време на реконструкцията  всички експлоатационни дружества :"ВиК"ЕАД, "ЕВН България" ЕАД, БТК-АД, "Овъргаз - изток" АД  ще изградят нови и извършат подмяна и ремонт на мрежите и съоръженията си по улицата. При цялостната реконструкция на улица "Богориди" има възможност, при желание и в случай на осигурени средства от страна на собствениците, водосточните тръби по фасадите на сградите към улицата да бъдат свързани с канализационното отклонение на всяка сграда, както и да се извърши ремонт и подмяна на самите домови канализационни отклонения, в случай, че същите са амортизирани. Това ще осигури нормална и безаварийна работа на уличната канализация в реконструирания участък и отвеждане на дъждовните води в уличния канал, а не свободно изтичане на водите по улицата.

Желанието си да извършите такова включване и ремонт на канализационно отклонение следва да се заяви писмено, в едномесечен срок от дата на получаване на това съобщение, в Дирекция "ЦАУ Приморие", ул."Александровска"№83.

 

Коментари

Още от последните новини