Хората в област Бургас живеят все по-дълго

Хората в област Бургас живеят все по-дълго  - E-Burgas.com

Продължителността на живота е нараснала с близо две години от 2008 г. насам

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2016 - 2018 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-висока от средната за страната - 74.8 години, съобщават от НСИ.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.8 години, докато при жените е по-висока - 78.6 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.4 години от средното за страната, докато при жените е с 0.2 години по-високо.

В периода между 2008 и 2018 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нараснала с 1.8 години. При жените тя се е увеличила с 1.6 години, а при мъжете - с 1.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2011 - 2013 - 7.3 години, а най-малка през периодите 2013 -2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените. 
 

Коментари

Още от последните новини